Udostępnij:
07-12-2021

Co to jest finansowanie dłużne?

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa ze środków własnych nie zawsze jest możliwe. Rozwój biznesu wymaga poszukiwania nowych rozwiązań. Najkorzystniejszym rozwiązaniem może okazać się finansowanie dłużne. Dowiedz się, na czym polega.

Finansowanie dłużne – definicja


Finansowanie dłużne to sposób finansowania przedsiębiorstw, który obejmuje korzystanie z kapitału obcego. Rozwiązanie wyróżnia się wieloma zaletami.

Na pierwszy plan wysuwa się brak konieczności posiadania i wykorzystania środków własnych podmiotu. Zgromadzone zasoby mogą być przeznaczone na bezpieczne inwestycje lub stanowić bufor bezpieczeństwa na przyszłość.

Jednocześnie finansowanie dłużne daje przedsiębiorstwu dużą niezależność. Podmiot udostępniający środki nie otrzymuje prawa oddziaływania na działalność beneficjenta tak jak na przykład w przypadku emisji akcji. Z drugiej strony koszty finansowania dłużnego mogą okazać się znaczne. Opłacalność tej formy finansowania zależy od wyboru konkretnego instrumentu.

Kredyt bankowy, leasing i kredyt kupiecki


Jedną z najpopularniejszych form finansowania dłużnego jest kredyt bankowy. Na podstawie tej umowy bank przekazuje do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy z przeznaczeniem na ściśle określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami.

Udzielić kredytu może tylko bank. Zawarcie umowy jest poprzedzone wieloma formalnościami. Bank bada zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy na podstawie licznych dokumentów, które zainteresowany jest zobowiązany przedstawić. Cały proces jest czasochłonny i nie gwarantuje korzystnych warunków umowy. Spłata obejmuje zazwyczaj nie tylko zwrot udostępnionego kapitału i odsetek, ale również zawiera w sobie dodatkowe opłaty i prowizje.

Negocjacja warunków umowy z bankiem jest zazwyczaj niemożliwa. Nie ma tu miejsca na elastyczność, a duże zainteresowanie obniża konkurencyjność ofert poszczególnych podmiotów. Powszechne korzystanie z kredytów jest związane przede wszystkim z nieświadomością istnienia alternatywnych rozwiązań.

Z tych względów wielu przedsiębiorców myśli nad zaciągnięciem kredytu kupieckiego. Zaletą rozwiązania jest możliwość odłożenia zapłaty w czasie. Twój kontrahent może jednak wymagać w takim wypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, co zwiększy koszty.

Popularną w Polsce formą finansowania dłużnego jest również leasing. Dzięki tej formie finansowania zyskujesz dostęp do produktów niezbędnych dla Twojego biznesu, jednocześnie nie będąc zobowiązanym do zapłaty ich ceny w jednej transzy. Z drugiej strony w przypadku leasingu nie jesteś właścicielem pozyskanej rzeczy, co może się wiązać z ograniczeniami.

Faktoring jako skuteczne narzędzie służące poprawie płynności


Faktoring jest usługą finansową, w której przedsiębiorca (faktorant) przekazuje podmiotowi udzielającemu finansowania (faktorowi) faktury z odroczonym terminem płatności. Faktor dokonuje płatności przed datą wymagalności, eliminując problem braku środków na kolejne inwestycje.

Korzystając z faktoringu, nie jesteś ograniczony co do celu, na który spożytkujesz pozyskane środki. Pieniądze mogą znaleźć się na Twoim koncie nawet w kilka minut. Taka forma finansowania nie hamuje działalności Twojego biznesu, jednocześnie pozwalając uniknąć powstania zatorów płatniczych. Z faktoringu możesz korzystać regularnie, na stałe włączając go do swojego biznesu.

Koszty finansowania dłużnego


Finansowanie dłużne stwarza dodatkowe możliwości w zakresie oszczędności. Koszty z nim związane mogą bowiem zostać ujęte w kosztach prowadzenia działalności. Art. 15c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustala jednak maksymalny poziom zaliczenia. Nie będziesz mógł zakwalifikować do nich nadwyżki kosztów w zakresie dłużnego finansowania przekraczających 30% wskaźnika EBIDTA.

Atrakcyjną pod względem kosztów formą finansowania dłużnego jest właśnie faktoring. Jasne zasady i brak ukrytych opłat stanowią przewagę nad tradycyjnymi rozwiązaniami. Wykup faktur polega na wypłacie należności z faktury – np. 100% kwoty netto bądź 80 czy 90% kwoty brutto. Przedsiębiorca nie musi martwić się o formalności – cały proces może być przeprowadzony online w zaledwie kilka chwil.