Udostępnij:
23-01-2024

Co to jest controlling finansowy?

Sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa wymaga podejmowania właściwych decyzji, które przybliżą podmiot do realizacji wyznaczonych sobie celów strategicznych. Aby tak się stało, osoby decyzyjne w firmie muszą mieć dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji na temat bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Między innymi z tego względu w wielu firmach funkcjonują dedykowane zespoły odpowiedzialne za controlling finansowy. Co kryje się pod pojęciem controllingu finansowego i jakie korzyści niesie za sobą jego wdrożenie?

Czym jest controlling finansowy?

Controlling finansowy jest jednym z kluczowych elementów zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie. Jest to proces, który polega na monitorowaniu, analizowaniu i bieżącym kontrolowaniu wszystkich aspektów finansowej działalności podmiotu. W jakim celu? By ułatwić osiąganie wyznaczonych przez organizację celów strategicznych, a także zapewnić efektywne zarządzanie finansami i dostarczać bieżących informacji na temat wyników, kosztów czy płynności finansowej.

Controlling finansowy pełni tym samym niezwykle istotną rolę w każdym przedsiębiorstwie. Zapewnia osobom decyzyjnym w firmie dostęp do kluczowych informacji finansowych, na podstawie których mogą oni podejmować właściwe kroki, a w razie potrzeby wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. Niezwykle ważne jest tym samym, by komórka controllingu działała w sposób efektywny i sprawnie odpowiadała na potrzeby zgłaszane przez kierownictwo firmy.


GettyImages-857794116-(1).jpg


Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie controllingu finansowego w firmie?


Wdrożenie controllingu finansowego w firmie niesie za sobą szereg wymiernych korzyści. Przede wszystkim umożliwia lepsze zrozumienie i kontrolę nad aspektami finansowej działalności podmiotu. Dostarcza informacji na temat uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo wyników (zysków lub strat), pozwala zorientować się w strukturze kosztów, ocenić rentowność czy wypłacalność.

Kluczowe metryki i wskaźniki finansowe nie tylko ułatwiają managerom podejmowanie właściwych decyzji finansowych, ale również pozwalają optymalizować działanie podmiotu – identyfikować nowe kierunki rozwoju czy też obszary, w których można wygenerować pewne oszczędności lub doskonalić aktualną strukturę kosztów. Controlling finansowy pozwala skutecznie analizować efektywność operacyjną i finansową firmy, a co za tym idzie, na wielu płaszczyznach identyfikować potencjalne obszary do optymalizacji, które przyczyniają się w rezultacie do zwiększenia rentowności czy konkurencyjności na rynku.

Sprawnie działające procesy controllingu finansowego przyczyniają się również do lepszej kontroli nad bieżącą płynnością finansową podmiotu. Dzięki ciągłemu monitorowaniu przepływu gotówki, a także zarządzaniu należnościami i zobowiązaniami firma może uniknąć mniej lub bardziej poważnych problemów związanych z brakiem środków na regulowanie swoich bieżących zobowiązań. Kontrola nad tego typu płynnością jest kluczowa dla utrzymania stabilności finansowej, a nawet ciągłości działania podmiotu. Walkę o utrzymanie płynności finansowej skutecznie wspiera faktoring i inne produkty finansowe, jednak bieżące monitorowanie sytuacji niewątpliwie pozwoli uniknąć poważnych problemów finansowych wynikających ze spóźnionego działania lub jego braku.


Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.

Narzędzia controllingu finansowego


Przez narzędzia controllingu finansowego rozumieć należy różne techniki i metody analizy finansowej. Jedną z najważniejszych jest niewątpliwie budżetowanie. Budżety pozwalają na efektywne planowanie i utrzymywanie kontroli nad przychodami i wydatkami firmy, a co za tym idzie, osiąganie założonych sobie celów finansowych. Wspomnieć należy również o analizie wskaźnikowej, która pozwala na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu najróżniejszych wskaźników finansowych, m.in. rentowności, płynności czy zadłużenia. Innym przydatnym narzędziem controllingu finansowego jest analiza kosztów, która pozwala na ich skuteczną identyfikację, a także bieżącą optymalizację.