Udostępnij:
18-10-2021

Co to jest biała lista podatników?

Nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem zawsze niesie za sobą pewne ryzyko. Konieczne jest tym samym uprzednie zweryfikowanie partnera. Jednym ze sposobów takiej weryfikacji jest sprawdzenie białej listy podatników VAT. Kto zarządza listą i gdzie można ją znaleźć? Jakie informacje pozyskasz dzięki białej liście podatników VAT?

Czym jest i kto tworzy białą listę podatników VAT?


Biała lista podatników VAT to centralny rejestr informacji o podatnikach VAT. Udostępniono ją zainteresowanym 1 września 2019 roku i jednocześnie zrezygnowano z dotychczas prowadzonych list podatników VAT: zarejestrowanych, niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru. Zmiana ta niewątpliwie ułatwiła proces weryfikacji kontrahentów i istotnie go przyspieszyła.

Właścicielem białej listy podatników VAT jest szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Tworzona jest ona w sposób automatyczny na bazie danych dostępnych w rejestrach publicznych. Oznacza to, że nie musisz samodzielnie uzupełniać czy przesyłać żadnych informacji do KAS. W każdej jednak chwili możesz wystąpić z wnioskiem o ich zmianę lub usunięcie, jeśli są nieprawidłowe lub nieaktualne.

Aby zapoznać się z danymi dostępnymi na białej liście podatników VAT lub zweryfikować w niej swojego kontrahenta, zajrzyj na stronę internetową Ministerstwa Finansów lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Znajdziesz tam takie dane jak:
 • nazwa firmy;
 • NIP;
 • status podatnika;
 • REGON;
 • adres;
 • numer konta bankowego;
 • data rejestracji jako podatnik VAT czynny
 • data wykreślenia rejestracji jako podatnika VAT;
 • podstawa prawna wykreślenia.


Czemu służy wykaz podatników (biała lista podatników) i jak z niej korzystać?


Biała lista podatników VAT pozwala szybko i sprawnie zweryfikować, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT i potwierdzić numer rachunku, który powinien być wykorzystany przy rozliczeniu transakcji. Jeśli z jakiegoś powodu został on wykreślony z rejestru, ponownie do niego wpisany lub odmówiono mu rejestracji, biała lista podatników VAT będzie zawierała taką informację, a dodatkowo pozwoli poznać powód takiej decyzji.

Weryfikacja jakiegokolwiek podmiotu na białej liście podatników jest niezwykle szybka i prosta. Co więcej, możliwa przy wykorzystaniu różnych informacji. Może to być numer konta przekazany przez kontrahenta, jego NIP, REGON, a nawet fragment nazwy. Plusem jest również to, że na liście zweryfikować można zarówno obecny status, jak i dane aktualne na konkretny dzień z przeszłości.

Dlaczego weryfikacja kontrahenta na białej liście podatników jest istotna?


Nawiązanie współpracy z nowym kontrahentem zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego przeprowadzenie prostej weryfikacji w publicznych rejestrach jest skutecznym sposobem na jego zredukowanie. Faktura wystawiona na podmiot, który nie istnieje lub oficjalnie zakończył już działalność, może przysporzyć wielu niepotrzebnych problemów. Za wadliwie wystawione faktury można być bowiem pociągniętym do odpowiedzialności karnej, jak i karno-skarbowej.

Biała lista podatników a faktoring jawny


Sposobem na ograniczenie ryzyka w przypadku rozpoczęcia współpracy z nowym kontrahentem jest faktoring jawny. Jeśli będziesz chciał sprzedać firmie faktoringowej nieprzeterminowaną fakturę z odroczonym terminem płatności, wystawioną na rzecz konkretnego podmiotu, musisz wiedzieć, że zostanie on przez nią odpowiednio zweryfikowany.

To, czy podmiot jest widoczny na białej liście musi być sprawdzone przez każdego uczestnika transkacji faktoringowej:
 • faktoranta - przedsiębiorcę, który korzysta z usługi faktoringu i na jego konto mają zostać przelane pieniądze z tytuły wystawionej faktury sprzedaży
 • kontrahenta - odbiorcy faktury sprzedaży od faktoranta, który jest weryfikowany przez faktora w celu ograniczenia ryzyka transkacji 
 • faktora - kontrahent, który jest odbiorcą faktury również musi sprawdzić czy rachunek faktora, na który mają zostać przelane pieniądze zgadza się z wpisem na white liście, czyli biełej liście podatników