Udostępnij:
16-11-2022

Zastrzeżenie nazwy firmy – kiedy jest możliwe i ile kosztuje?

Decydując się na założenie działalności gospodarczej, należy pamiętać o wielu istotnych kwestiach. Mowa nie tylko o stworzeniu biznesplanu i wyborze optymalnej formy opodatkowania, ale również zadbaniu o wiele kwestii prawnych – w tym m.in. o zastrzeżeniu nazwy firmy. Czy działanie takie możliwe jest w każdej sytuacji? Jakie kroki należy poczynić, by skutecznie zastrzec nazwę swojej firmy?

Czy można zastrzec nazwę firmy?


Zastrzeżenie nazwy firmy czy też logotypu, jako znaku towarowego, jest jak najbardziej możliwe. Co więcej, zalecane, gdyż daje wyłączne prawo ich używania na rynku, a także może być w przyszłości przedmiotem obrotu – można je zarówno zbyć, jak i licencjonować podmiotom trzecim. Nie warto tym samym zwlekać z dopełnieniem niezbędnych formalności, gdyż budowana przez lata renoma i rozpoznawalność rynkowa mogą w każdej chwili zostać zagarnięte przez konkurencję.

Należy jednak być świadomym tego, że istnieją zarówno bezwzględne, jak i względne przeszkody rejestracyjne. W przypadku przeszkód bezwzględnych wymienić można chociażby chęć zastrzeżenia znaków towarowych składających się wyłącznie z elementów, które ochronie nie podlegają, zawierają symbole narodowe, ogólne oznaczenia rodzajowe czy sformułowania, które weszły do języka potocznego. Przeszkodą bezwzględną jest również działanie w złej wierze, celowe wprowadzanie w błąd co do charakteru czy pochodzenia geograficznego towaru, a także rejestracja znaku czy nazwy, które w jakikolwiek sposób naruszają normy prawne, moralne czy etyczne.

Wszystkie przeszkody bezwzględne analizowane są przez urzędy w momencie złożenia wniosku o zastrzeżenie nazwy czy znaku towarowego. Tego samego nie można powiedzieć o przeszkodach względnych. Te analizowane są dopiero w momencie, gdy do urzędu wpłynie sprzeciw od osoby trzeciej. Może się bowiem okazać, że nazwa firmy, którą przedsiębiorca zamierza zastrzec na terenie kraju, została już zastrzeżona przez inny podmiot, który uzyskał ochronę swojego znaku towarowego we wszystkich krajach członkowskich UE.


Jak zastrzec nazwę firmy?


Zastrzeżenie nazwy firmy wymaga odpowiedniego przygotowania. Konieczne jest bowiem wypełnienie stosownego formularza i jego przedłożenie we właściwym urzędzie. Formalności dopełnić można w kilku różnych podmiotach, w zależności od tego, jak na jakim obszarze zamierzamy zastrzec nazwę firmy czy znak towarowy. Są to:

UPRP – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,

EUIPO (ang. European Union Intellectual Property Office) – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,

WIPO (ang. World Intellectual Property Organization) – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej mieści się w Warszawie i umożliwia zarówno zastrzeżenie nazwy firmy, jak i uzyskanie prawa ochrony znaku towarowego. W tym celu należy złożyć stosowne podanie i załączyć zdjęcie, odbitkę lub rysunek znaku towarowego, który ma zostać zastrzeżony. Rejestracja znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej wymaga przedłożenia stosownych dokumentów w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, którego siedziba mieści się w Alicante w Hiszpanii. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Złożenie wniosku do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w celu globalnego zastrzeżenia nazwy firmy i logotypu wymaga pośrednictwa UPRP. W pierwszej kolejności należy bowiem dokonać zastrzeżenia na terenie kraju, a w kolejnym kroku za pośrednictwem UPRP w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

jakzastrzec-nazwe-firmy.jpg


Zastrzeżenie nazwy firmy – koszty


Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy firmy? Rozpatrzenie podania złożonego w Urzędzie Patentowym RP wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 500 złotych. Zastrzeżenie znaku towarowego na obszarze UE, za pośrednictwem EUIPO, to wydatek rzędu 850 euro. By zastrzec międzynarodowy znak towarowy, konieczne jest uprzednie przedłożenie wniosku w UPRP, co wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 600 złotych. Opłaty zmieniają się w czasie, dlatego przed złożeniem wniosku warto zweryfikować ich aktualną wartość i ewentualne opłaty dodatkowe.