Udostępnij:
27-04-2022

Urzędowe Poświadczenie Odbioru – jak pobrać UPO?

Rozwój technologii oraz powszechny dostęp do Internetu sprawiają, że coraz chętniej kontaktujemy się z urzędami drogą elektroniczną. Mowa nie tylko o kierowaniu mailowych zapytań do urzędów, lecz także o składaniu za pośrednictwem Internetu najróżniejszych deklaracji (np. zeznania podatkowego PIT). Jak upewnić się, czy deklaracja została złożona poprawnie? Czym jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru i skąd można je pobrać?

Czym jest UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru?


Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) to dowód i jednocześnie potwierdzenie prawidłowego złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznej.
UPO ma formę dokumentu, w którym pojawiają się podstawowe informacje dotyczące zrealizowanej przez podatnika czynności. Wskazuje na podmiot, któremu deklaracja została przekazana oraz podstawowe informacje na jej temat, tj. nadany deklaracji identyfikator czy datę przekazania. Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawiane jest w sposób całkowicie zautomatyzowany przez system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów. Pobrać je można chwilę po złożeniu deklaracji.
Choć przyjęło się nazywać wszystkie potwierdzenia elektroniczne jako UPO, istnieje kilka rodzajów dokumentów, jakie możemy otrzymać po przedłożeniu dokumentu lub druku drogą elektroniczną:

UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – dokument potwierdzający poprawną weryfikację i odbiór deklaracji. Znajduje szerokie zastosowanie przede wszystkim w przypadku deklaracji podatkowych (np. PIT, PCC).

UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) – dokument potwierdzający wpłynięcie dokumentu do elektronicznej skrzynki podawczej. Potwierdza jedynie prawidłowe przedłożenie – nie jest to jednoznaczne z rozpoczęciem procesowania. Stosowany przede wszystkim przy wysyłce druków poprzez ePUAP.

UPD (Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia) – dokument kierowany do osoby fizycznej zawierający prośbę podania daty i złożenia podpisu elektronicznego. Po jego uzupełnieniu i odesłaniu urząd odeśle elektronicznie odpowiedź na złożony wniosek. Stosowany przede wszystkim przy wysyłce druków poprzez ePUAP.


Jakie informacje zawiera UPO?


UPO to jednostronicowy dokument, który warto zapisać na dysku komputera lub wydrukować i zatrzymać w domowym archiwum. Składa się on z dwóch sekcji:

● A – Nazwa pełna podmiotu, któremu dostarczono dokument elektroniczny,
● B – Informacja o dokumencie.

O ile w pierwszej sekcji pojawia się jedynie nazwa podmiotu, do którego skierowaliśmy drogą elektroniczną formularz, o tyle w drugiej części wiele szczegółów na temat samego dokumentu, przypisanych do odpowiednich pól:

● Identyfikator dokumentu,
● Dnia (data, czas),
● Skrót złożonego dokumentu – identyczny z wartością użytą do podpisu dokumentu,
● Skrót dokumentu w postaci otrzymanej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym),
● Dokument zweryfikowano pod względem zgodności ze strukturą logiczną,
● Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako pierwszy na dokumencie,
● Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumencie,
● Urząd skarbowy, do którego został złożony dokument,
● Stempel czasu,
● Data i czas wystawienia dokumentu.

Urzedowe-Poswiadczenie-Odbioru.jpg


Co oznaczają statusy UPO?


Złożenie deklaracji droga elektroniczną skutkuje nadaniem jej unikalnego numeru referencyjnego, który liczy 32 znaki. Nie jest to jeszcze UPO, ale numer, po którym można sprawdzić status przekazanego dokumentu.
Poprawnie złożona deklaracja powinna mieć status 200, co oznacza, że dokument został przyjęty przez system i zostanie skierowany do właściwego odbiorcy.
Co oznaczają pozostałe statusy? Do najczęściej występujących zalicza się:
● 101 – konieczne ponowne przesłanie dokumentu,
● 102 – konieczne ponowne wysłanie żądania UPO,
● 300 – brak dokumentu pod wskazanym numerem referencyjnym,
● 301 – dokument w trakcie weryfikacji,
● 302 – dokument wstępnie przetworzony,
● 303 – weryfikacja podpisu,
● 304 – weryfikacja duplikatów,
● 400 – przetwarzanie dokumentu zakończone błędem.