Udostępnij:
11-09-2022

Ulga IP Box – kto może z niej skorzystać?

Obowiązujące przepisy podatkowe przewidują istnienie wielu ulg i preferencji podatkowych. Do korzystania z nich uprawnione są co do zasady konkretne podmioty, spełniające szereg mniej lub bardziej rygorystycznych warunków. Jedną z najbardziej interesujących ulg podatkowych jest niewątpliwie ulga IP Box. Na czym polega jej idea? Kto może skorzystać z ulgi IP Box?
Co to jest IP Box?


Ulga IP Box, zwana też Innovation Box lub Patent Box, wprowadzona została w PIT i CIT w 2019 roku. Celem jej wprowadzenia było stworzenie preferencyjnych warunków podatkowych dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową i uzyskują dochody z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Uprawnieni podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z ulgi IP Box, mogą liczyć na preferencyjne opodatkowanie dochodów wynikających z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (m.in. prawa autorskie i patenty) i co ważne, zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Czy oferowana przez ustawodawcę ulga jest korzystna dla przedsiębiorców? Jak najbardziej – zyski płynące z wytwarzanej przez podmiot własności intelektualnej opodatkowane są stawką wynoszącą jedynie 5%.

IP-box.jpg


Kto może skorzystać z ulgi IP Box?


Zdefiniowane przez ustawodawcę warunki korzystania z ulgi IP Box zakładają, że z preferencyjnego opodatkowania korzystać mogą:

Ulga odliczana jest od podstawy podatku, a skorzystać z niej mogą przedsiębiorcy opodatkowani w ramach skali podatkowej (PIT 36), podatkiem liniowym (PIT 36L), a także podatnicy podatku dochodowego od osób prawych (CIT 8). Z ulgi nie mogą natomiast skorzystać podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.

Kluczowym warunkiem skorzystania z ulgi jest jednak prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, która skutkuje wytwarzaniem, ulepszaniem lub rozwijaniem tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Katalog praw objętych ulgą IP Box jest zamknięty i wprost wynika z treści ustaw o podatkach dochodowych dla osób fizycznych i prawnych. Zaliczają się do nich:

 • patent,

 • prawo ochronne na wzór użytkowy,

 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

 • autorskie prawo do programu komputerowego,

 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

 • wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej,

 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu.


Czym jest ulga B+R?


Ulga B+R to rozwiązanie, po które ustawodawca sięgnął w celu stymulowania wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Jest to nic innego jak ulga na badania i rozwój, która adresowana jest do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od skali ich biznesu, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową.

Co do zasady, każda złotówka wydana na opracowania nowego towaru lub wdrożenia innowacji może być odliczona od podstawy opodatkowania. W wielu przypadkach odliczyć można znacznie więcej – tj. nawet 200% kosztów kwalifikowanych. Specjalne warunki obejmują:

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami,

 • podatników mających status centrum badawczo-rozwojowego, będących dużymi przedsiębiorcami (z wyłączeniem kosztów związanych z ochroną patentową),

 • wszystkich podatników w przypadku kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do działalności badawczo-rozwojowej.

Wraz z początkiem 2022 roku możliwe jest łączenie ulgi IP Box z ulgą B+R.


Jesteś JDG i potrzebujesz pieniędzy na rozwój swojej firmy?


Mamy dla Ciebie kilka opcji. Jedną z nich jest faktoring, który umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego faktor może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto faktoranta mogą dotrzeć nawet w 5 minut!Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!