Udostępnij:
09-08-2021

Obowiązek podatkowy w przypadku zakupu samochodu

Obowiązek podatkowy powstaje, gdy powiększamy swój majątek. Czasami trudno jednak ustalić, kiedy ma to miejsce. Z drugiej strony niedopełnienie obowiązków podatkowych może wiązać się z nałożeniem kar. W związku z tym dobrze zawczasu pomyśleć o tym, czy zakup samochodu zobowiązuje do zapłaty podatku, aby uniknąć nieprzyjemności w przyszłości.

Czy zakup samochodu zobowiązuje do zapłaty podatku?


Zakup samochodu to bardzo ciekawa czynność pod względem prawa podatkowego. Z jednej strony wydajesz swoje pieniądze i niejako zamieniasz je na samochód, a z drugiej – w większości sytuacji urząd skarbowy wskaże, że doszło do wzbogacenia się i musisz zapłacić podatek.

Chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych bądź ewentualnie VAT. Zakup nowego pojazdu w salonie lub skorzystanie z oferty komisu są związane z obowiązkiem zapłaty drugiego z wymienionych podatków. Sprzedawca mający doświadczenie w tej dziedzinie sam zadba o spełnienie obowiązku podatkowego. Większe komplikacje wywołuje nabycie pojazdu od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej (bądź ewentualnie od komisu, który jedynie pośredniczy w sprzedaży dokonywanej przez osobę fizyczną). W tej sytuacji konieczne jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – kiedy musisz go zapłacić?


Podatek od czynności cywilnoprawnych jest uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązkom zakreślonym w regulacji podlegają najczęściej osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W przypadku sprzedaży pojazdu chodzi o umowę, w której jedna ze stron zobowiązuje się przenieść własność pojazdu oraz wydać pojazd, a druga zapłacić cenę i pojazd przyjąć. Podatek od czynności cywilnoprawnych obejmuje nie tylko samochody, lecz także między innymi nieruchomości czy prawa majątkowe.

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje w momencie zakupu pojazdu od osoby prywatnej. Dokumentem, który potwierdzi istnienie zobowiązania, będzie umowa sprzedaży. Obowiązek powstanie, jeśli pojazd w momencie zakupu znajdował się w Polsce albo ewentualnie za granicą, o ile kupujący ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, a umowa została zawarta również na terenie naszego kraju.

Zwolnienia podatkowe

Wiesz już, że w standardowych sytuacjach trudno będzie Ci uniknąć zapłaty podatku w przypadku zakupu samochodu. Zastanawiasz się prawdopodobnie, czy jest jakakolwiek szansa uzyskania zwolnienia od zapłaty podatku? Niestety, możliwości w tym zakresie są ograniczone.

Warto jednak wskazać, że podatku nie musisz płacić, jeśli wartość rynkowa pojazdu nie przekroczy tysiąca złotych. Jednocześnie wprowadzono jednak ograniczenie w tym zakresie w obawie, że nieuczciwi kontrahenci celowo zaniżą cenę pojazdu w umowie, tak aby udało się uzyskać zwolnienie w pełnym zakresie. Aktualnie pod uwagę przy zwolnieniu brana jest rynkowa, a nie określona przez strony wartość pojazdu.

Jak zostało już wcześniej wspomniane, podatku od czynności cywilnoprawnych nie musisz płacić, jeśli dokonasz zakupu za granicą. Obowiązek podatkowy, jeśli w ogóle powstanie, będzie uregulowany w przepisach miejsca dokonania transakcji. Ważne jednak, że również w tym przypadku ustawodawca wprowadził zabezpieczenie przed nadużyciami – nie wystarczy, że za granicą będzie znajdować się przedmiot umowy – konieczne jest też, aby poza granicami naszego kraju doszło do zawarcia umowy.