Udostępnij:
03-08-2022

Nota korygująca – czym jest i kto ją wystawia?

Zdarza się, że wystawiona przez przedsiębiorcę faktura zawiera błędy. Mowa zarówno o fakturach sprzedaży, jak i fakturach zakupu. Zaobserwowane błędy w dokumentacji księgowej należy oczywiście jak najszybciej skorygować. Nota korygująca jest jednym z dokumentów, które znajdują zastosowanie właśnie w takich sytuacjach. W przypadku jakich błędów wystawia się noty korygujące? Kto ma do tego prawo i o czym musi pamiętać?

Co to jest nota korygująca?


Błędy na fakturach zdarzają się stosunkowo często. Wiele z nich eliminują nowoczesne programy księgowe, jednak wciąż istnieje ryzyko, że na fakturze znajdą się niewłaściwe pozycje, błędnie przypisane ilości, wartości czy błędny numer NIP. W jaki sposób koryguje się błędy na fakturach? Co do zasady przy pomocy faktury lub noty korygującej.

Faktura korygująca znajduje zastosowanie w przypadku błędów rachunkowych lub pomyłek tyczących się pozycji na fakturze. Stosuje się ją w przypadku udzielenia rabatu, opustu czy obniżki cen, ewentualnych zwrotów, a także jakichkolwiek pomyłek w cenach, stawkach czy wartości podatku. Co ważne, fakturę korygującą wystawia sprzedający, który zobowiązany jest stosować się do zasad opisanych w ustawie – mowa chociażby o stosownym oznaczeniu faktury czy wskazaniu na przyczynę korekty.

Jakie błędy usuwa się przy pomocy noty korygującej? Najogólniej rzecz ujmując: wszystkie pozostałe błędy – tzn. błędy, które nie wpływają na treść dokumentu z podatkowego punktu widzenia. Przy pomocy noty korygującej można tym samym poprawić błędy tyczące się nazwy podmiotu, jego numeru NIP, nazwy towaru lub usługi czy daty wystawienia dokumentu. Nota pozwala korygować wszystkie błędy, jakie pojawiają się na fakturze, o ile nie wpływają one na to, co na fakturze najważniejsze – miary i ilości, ceny jednostkowe, stawki podatku i kwotę należności.

Kto wystawia notę korygującą?


Faktura korygująca różni się od noty korygującej przede wszystkim funkcją, ale nie tylko. Różni je również strona, która jest uprawniona do korekty. W przypadku faktury korygującej jest to sprzedawca. Jakiekolwiek błędy w zakresie wartości widocznych na fakturze skorygować może wyłącznie jej wystawca. Zupełnie inaczej jest w przypadku noty korygującej – w jej przypadku podmiotem odpowiedzialnym za korektę jest nabywca.

Sporządzoną notę korygującą nabywca zobowiązany jest wysłać do sprzedawcy, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi ją zaakceptować. Ustawodawca pozostawia dowolność w zakresie formy wysyłki dokumentu oraz sposobu jego akceptacji. Dokonać tego można mailowo, jak i przy pomocy poczty tradycyjnej. Ważne jest, by sprzedawca potwierdził zapoznanie się z treścią dokumentu i go zaakceptował – np. podpisując i odsyłając nabywcy jeden z przekazanych mu egzemplarzy noty korygującej.

W czym pomoże korekta błędów opisowych na fakturze? Mogłoby się wydawać, że korygowanie drobnych pomyłek, które nie wpływają na kwestie podatkowe, nie ma większego sensu. Nic bardziej mylnego. Nieprawidłowe lub niekompletne dane na temat nabywcy towaru lub usługi mogą skutkować problemami z egzekwowaniem prawa do odliczenia podatku.

czym-jest-nota-korygujaca-(1).jpg

Jak wystawić notę korygującą?


Wystawienie noty korygującej jest niezwykle proste, jednak należy pamiętać o kilku obowiązkowych elementach, które powinny się w takim dokumencie znaleźć – są to m.in.:

● tytuł „Nota korygująca”,

● kolejny numer dokumentu,

● data jego wystawienia,

● informacje na temat wystawcy i odbiorcy (nazwa firmy / imię i nazwisko, adres i numer NIP),

● wskazanie na treść, która powinna zostać skorygowana oraz wskazanie treści prawidłowej.

Na dokumencie powinno znaleźć się również miejsce na podpisy stron – tj. podpis osoby, która jest upoważniona do wystawienia noty korygującej, a także podpis osoby uprawnionej do jej odbioru. Dokument taki należy sporządzić w dwóch egzemplarzach.


Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamień je na gotówkę w 5 minut!
Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego NFG może wypłacić pieniądze jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto Twojej firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!