Udostępnij:
19-06-2023

Na czym polega joint venture i jakie niesie za sobą korzyści?

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą szereg wyzwań, którym można próbować sprostać samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem gospodarczym. Wbrew pozorom współpraca kilku niezależnych podmiotów w celu osiągnięcia wspólnych celów nie jest wcale niczym rzadkim. Co należy rozumieć przez joint venture? Czy nawiązanie takiej współpracy jest jednoznaczne z powołaniem do życia nowego podmiotu?

Czym jest joint venture?


Joint venture to słowo angielskiego pochodzenia, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza wspólne przedsięwzięcie. I w dużej mierze właśnie tak można zdefiniować znaczenie tego pojęcia. Co do zasady joint venture to podmiot utworzony przez minimum dwa niezależne przedsiębiorstwa w celu realizacji konkretnego projektu czy celu biznesowego.

W polskich przepisach prawa próżno szukać jakichkolwiek odniesień traktujących na temat joint venture. Nie oznacza to jednak, że realizacja wspólnych przedsięwzięć jest prawnie zakazana. Wręcz przeciwnie – działanie takie jest jak najbardziej możliwe, jednak podstawą jego funkcjonowania będzie tzw. umowa nienazwana, w której współpracujące podmioty definiują reguły planowanej kooperacji.

Jak joint venture działa w praktyce? Powołanie do życia podmiotu, który będzie realizował określone funkcje, wymaga zawarcia umowy powołującej joint venture. W dokumencie tym współudziałowcy jasno definiują zasady funkcjonowania podmiotu, określają wartość wnoszonego kapitału zakładowego oraz zasady podziału zysków i kosztów wspólnie prowadzonej działalności.


Czy zawsze konieczne jest utworzenie spółki joint venture?


Analizując definicje joint venture, niemal w każdej można znaleźć informację o tym, że taka forma współpracy między niezależnymi przedsiębiorstwami każdorazowo wymaga powołania do życia odrębnego podmiotu. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to konieczne. Realizacja wspólnego celu może się odbywać również w ramach aktualnej struktury organizacyjnej – tj. bez konieczności powoływania do życia nowej jednostki. O joint venture możemy tym samym mówić również w sytuacji, gdy dwa lub więcej podmiotów decyduje się na bliską współpracę, na realizację której przeznaczają określoną kwotę. W tym przypadku również dochodzi do podpisania przez partnerów umowy, która jasno definiuje wspólnie realizowaną działalność, a także zasady podziału jej kosztów i przychodów.


join-venture-(1).jpg

Korzyści mogące wynikać z przedsięwzięć joint venture

Pytanie, jakie rodzi się w kontekście joint venture, tyczy się celu realizacji takich umów. Dlaczego niezależne przedsiębiorstwa decydują się na wspólne przedsięwzięcie i wspólną realizację określonych celów biznesowych? Powodem są oczywiście wymierne korzyści, które należy rozpatrywać na wielu różnych poziomach. Jednym z najczęstszych powodów jest niewątpliwie chęć zwiększenia udziałów rynkowych, zadebiutowania na nowych rynkach i zwiększenia dywersyfikacji geograficznej. Realizacja takich celów w pojedynkę byłaby o wiele bardziej kosztowna i jednocześnie dużo trudniejsza. Partnerzy w interesach wnoszą bowiem do spółki nie tylko kapitał, ale również know-how, który w biznesie jest wręcz bezcenny. Często również wiedzę o rynkach i klientach, szerokie kontakty biznesowe oraz funkcjonującą z powodzeniem na konkretnym rynku sieć dystrybucji.

Współpraca z innym podmiotem lub podmiotami to szansa nie tylko na zwiększenie przychodów, ale również optymalizację kosztów. Mowa tu nie tylko o efekcie skali, ale także o możliwej wymianie technologii, wspólnej pracy i wspólnym finansowaniu projektów rozwojowych, a nawet zapewnieniu sobie poprzez taką współpracę dostępu do tańszych źródeł zaopatrzenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, nikogo nie powinno dziwić, że na wspólne przedsięwzięcia decyduje się dziś tak wiele podmiotów – zarówno tych średnich i dużych, jak i międzynarodowych korporacji, które nawet bez współpracy mogą się pochwalić ogromnymi wpływami i dominacją na wielu rynkach.