Udostępnij:
05-12-2023

Na czym polega dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Generowanie nadwyżek finansowych to moment, kiedy zaczynamy myśleć o korzystnym ich zainwestowaniu. Rynek oferuje dziś wiele różnych możliwości, które charakteryzują się odmiennym poziomem ryzyka i potencjalnego zwrotu z inwestycji. W jaki sposób dostosować poziom ryzyka do indywidualnych preferencji i tym samym zapewnić sobie spokojny sen? Jak wdrożyć właściwą strategię dywersyfikacyjną?

Czym jest portfel inwestycyjny?


Gdy przychody przewyższają ponoszone koszty, rodzi się zwykle pytanie, co zrobić z nadwyżkami finansowymi. Możliwości ich inwestowania jest naprawdę wiele, jednak trzeba liczyć się z tym, że każda inwestycja niesie za sobą określone ryzyko Do najbardziej bezpiecznych zalicza się zakup obligacji skarbowych czy też ulokowanie pieniędzy na lokacie lub rachunku oszczędnościowym. Inwestorzy charakteryzujący się nieco wyższym apetytem na ryzyko mogą rozważyć również zakup jednostek funduszy inwestycyjnych, metali szlachetnych, akcji, obligacji korporacyjnych, walut, kryptowalut, antyków, dzieł sztuki, alkoholi itp.

Zbiór wszystkich finansowych i niefinansowych (np. nieruchomości i dzieł sztuki) aktywów inwestora, w których lokuje on nadwyżki finansowe, określa się jako portfel inwestycyjny. Każdy inwestor kształtuje swój portfel samodzielnie – indywidualnie dobierając poszczególne aktywa i ich proporcje w portfelu. Wszystko po to, by generować możliwie najwyższą stopę zwrotu przy akceptowanym poziomie ryzyka.


Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego – na czym polega?


Pierwszy krokiem budowy portfela inwestycyjnego jest określenie własnej polityki inwestycyjnej. Wiedząc, jak dużą mamy skłonność do ryzyka i jak duże straty dopuszczamy, będziemy mogli wytypować rodzaje aktywów, które posłużą nam następnie do budowy portfela. Niezwykle istotną kwestią jest dobór nie tylko odpowiednich klas aktywów, ale również ich udziałów. W ten sposób można nie tylko bezpośrednio wpływać na oczekiwaną stopę zwrotu z portfela, ale również poziom jego ryzyka.

Z tematem ryzyka bezpośrednio wiąże się pojęcie dywersyfikacji, czyli innymi słowy różnicowania portfela. Ideę dywersyfikacji doskonale wyjaśnia stare polskie przysłowie, które sugeruje, by „nie trzymać wszystkich jaj w jednym koszyku”. Ulokowanie całości swojego majątku w jednej klasie aktywów niesie za sobą niepotrzebne ryzyko. Jeśli przykładowo inwestor zdecyduje się za całość posiadanych środków kupić akcje konkretnej spółki, jej ewentualne problemy finansowe mogą doprowadzić do utraty znacznej części lub nawet całości zainwestowanych środków. Inwestując w kilka różnych spółek, inwestor ogranicza to ryzyko, a co za tym idzie potencjalne straty.

Jak skutecznie zdywersyfikować portfel inwestycyjny? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Decyzja o doborze poszczególnych aktywów do portfela i ich proporcji zależy bowiem od wielu czynników, które zawsze mają charakter indywidualny. Warto jednak pamiętać o tym, by własne inwestycje zdywersyfikować na wielu różnych płaszczyznach. Gromadzenie nadwyżek finansowych w walucie krajowej jest naturalną strategią, choć na pewnym etapie warto rozważyć również uzupełnienie portfela walutami obcymi.

GettyImages-932405036.jpg


Dobrym pomysłem będzie również dywersyfikacja geograficzna, a więc wyjście poza krajową giełdę i włączenie do portfela akcji notowanych na światowych giełdach. Polski rynek finansowy w ujęciu globalnym odgrywa marginalną rolę, więc przesadne uzależnianie się od lokalnego rynku może nie być najlepszym pomysłem. Dobierając akcje czy fundusze inwestycyjne do portfela – tak krajowe, jak i globalne, warto również zwrócić uwagę na zbyt dużą koncentrację sektorową. Inwestując wszystkie środki w akcje jednego z notowanych na giełdzie banków, podejmujemy spore ryzyko. Inwestycja w akcje kilku różnych banków nieco to ryzyko redukujemy, jednak wciąż utrzymujemy je na stosunkowo wysokim poziomie – ewentualne problemy branży finansowej mocno odbiją się na wyniku naszego portfela.

Kluczem do sukcesu jest tym samym zaprojektowanie takiego portfela, który w długim terminie pozwoli nam realizować założone cele finansowe, a jednocześnie zapewni spokojny sen w niespokojnych czasach.