Udostępnij:
03-09-2022

Kiedy długi się przedawniają?

Przesadne zadłużanie się niesie za sobą spore ryzyko. Może doprowadzić nas bowiem do sytuacji, w której nie będziemy w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań i wpadniemy w tzw. spiralę zadłużenia. Nie każdy jednak wie, że długi mogą się przedawnić. Nie jest to jednak częsta sytuacja. By do niej doszło, musi zostać spełniony szereg warunków. Dużo również zależy od tego, do jakiej kategorii kwalifikuje się posiadany przez nas dług. Wyjaśniamy wszystko, co trzeba wiedzieć o przedawnianiu się długów.

Przedawnienie długu – czy jest to możliwe?


Długi ulegają przedawnieniu, jednak by tak się stało, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Istotny jest przede wszystkim czas. Po upływie określonej liczby lat możemy mówić o przedawnieniu długu, czyli ustaniu prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez wierzyciela. Przypadki takie są jednak stosunkowo rzadkie. Mowa bowiem o sytuacjach, kiedy dłużnik zaprzestaje spłaty swojego zobowiązania, a wierzyciel przez długi czas nie reaguje na tę sytuację. Jeśli jego bierna postawa utrzyma się przez odpowiednio długi czas, dług uznaje się za przedawniony. O jak długim czasie mowa? Wszystko zależy od rodzaju zadłużenia.

Kiedy przedawnia się dług?


Jeszcze nie tak dawno przedawnienie następowało co do zasady po upływie 10 lat, jednak okres ten został skrócony w 2018 roku do 6 lat. Tak długi okres przedawnienia tyczy się wszelkich roszczeń finansowych oraz roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym. Roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przedawniają się znacznie szybciej, bo po upływie zaledwie 3 lat.

Dla poszczególnych rodzajów długów okres przedawnienia może się istotnie różnić. Przykładowo zadłużenie wynikające z niezapłaconego mandatu ulegnie przedawnieniu po zaledwie roku, zaległość względem dostawcy usług telekomunikacyjnych po dwóch latach, a zobowiązanie wynikające z tytułu zaciągniętego kredytu po trzech latach. Ważne jest tym samym, by zweryfikować rodzaj posiadanego długu i sprawdzić obowiązujący dla niego okres przedawnienia.

przedawnienie-długu.jpg

Jak odzyskać przedawniony dług?


Dochodzenie długu jest procesem niezwykle żmudnym i na ogół kłopotliwym. Wymaga nie tylko odpowiednich kompetencji, lecz także narzędzi. Kluczowe jest przede wszystkim to, by skutecznie monitorować spływ należności i nie dopuścić do sytuacji, w której istnienie niespłaconego długu zostanie niezauważone. Sytuacja taka powoduje bowiem rozpoczęcie tzw. biegu przedawnienia.

Jak uchronić się przed utratą szansy na dochodzenie długu? Konieczne jest przerwanie wspomnianego biegu przedawnienia, tj. podjęcie jakiegokolwiek działania zmierzającego do odzyskania długu – może to być np.:

● rozpoczęcie mediacji,

● rozpoczęcie procedury windykacyjnej,

● złożenie pozwu sądowego lub dokonanie jakiejkolwiek czynności przed sądem,

● zawarcie ugody.

Jak zapobiegać powstawaniu długów?


Skutecznym sposobem dyscyplinowania kontrahentów przez przedsiębiorców może być faktoring. Ta usługa finansowa pozwala skutecznie walczyć z ryzykiem utraty płynności finansowej i jednocześnie korzystnie wpływać na ściągalność zobowiązań.

Jak działa faktoring? Przedsiębiorca, który dysponuje nieprzeterminowaną fakturą, jaką wystawił kontrahentowi z odroczonym terminem płatności, może ją sprzedać firmie faktoringowej. Odzyska w ten sposób niemal od ręki środki zamrożone na fakturze i pozbędzie się problemu związanego z monitorowaniem spływu należności. To firma faktoringowa weźmie na siebie monitoring oraz motywowanie kontrahentów do terminowego opłacenia faktury. Świadczeniem tego typu usług zajmuje się na co dzień, więc dysponuje niezbędnymi kompetencjami, narzędziami i procedurami. Statystyki pokazują również, że konieczność rozliczenia się nie z kontrahentem, ale firmą faktoringową, skutecznie motywuje do terminowej spłaty.

Co w sytuacji, gdy mimo wszystko faktura nie jest uregulowana na czas? Wiele firm faktoringowych oferuje odpłatnie również usługi w zakresie windykacji, więc nie pozostaniemy z problemem sami.


Niestety, skutkiem nieterminowych płatności jest pusta firmowa kasa. Często właśnie wtedy pojawia się konieczność zakupu sprzętu, towaru czy niezplanowany remont. Sposobem na utrzymanie płynności finansowej są raty dla biznesu - przedsiębiorca może rozłożyć na raty fakturę za maszyny, sprzęt, usługi czy licencje. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG.