Udostępnij:
22-03-2024

Jak zamknąć działalność gospodarczą online?

Rozpoczęcie przygody z biznesem rodzi wielkie nadzieje i pozwala snuć ambitne plany rozwoju, jednak ich realizacja nie zawsze się udaje. Zdarza się, że po pewnym czasie zarejestrowaną działalność trzeba z różnych powodów zamknąć. Najczęstszym powodem są niesatysfakcjonujące wyniki finansowe, jednak częstym powodem zamknięcia działalności jest np. konieczność jej przekształcenia w spółkę kapitałową. Jak wyrejestrować działalność gospodarczą w CEIDG?
Rejestracja działalności w CEIDG

Rejestracja działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest stosunkowo szybkim i prostym procesem. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Podczas procesu rejestracji biznesu trzeba bowiem podać m.in. podstawowe dane osobowe, dane identyfikujące dokument tożsamości, PESEL, NIP i REGON, jeśli zostały nadane, miejsce zamieszkania i adres prowadzenia przyszłej działalności, nazwę zakładanej firmy, nazwę skróconą, właściwe kody PKD, datę rozpoczęcia działalności, liczbę pracowników, których planuje się zatrudnić oraz dane właściwego względem zamieszkania urzędu skarbowego.

Po zgromadzeniu niezbędnych dokumentów i ustaleniu szczegółów dotyczących planowanego przedsięwzięcia należy przystąpić do samej rejestracji. W tym celu powinno się wypełnić formularz rejestracyjny CEIDG-1. Krok ten można zrealizować zarówno online (na stronie internetowej CEIDG), jak i osobiście w urzędzie gminy lub miasta. Od pewnego czasu złożenie wniosku możliwe jest również przez system bankowości internetowej wybranych banków (PKO BP, Bank Pekao, mBank, ING, Santander Bank Polska, Millenium). Co warto zaznaczyć, złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatne.

GettyImages-625738372_1500px.jpg


Zamknięcie działalności gospodarczej online

Jednym z obowiązków przedsiębiorców jest bieżące aktualizowanie danych w CEIDG w przypadku jakichkolwiek ich zmian – mowa tu chociażby o zmianie adresu, nazwy firmy czy rodzaju prowadzonej działalności. Stosowne kroki podjąć należy również w przypadku planowanego zamknięcia prowadzonego biznesu.

Zaprzestanie sprzedaży lub świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest jednoznaczne z zakończeniem prowadzenia działalności. Zgłoszenie zakończenia działalności musi zostać właściwie zarejestrowane w CEIDG. Służy temu wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z ewidencji. Trzeba tego dokonać w terminie do 7 dni od faktycznego zaprzestania prowadzenia działalności. Dokładnie takie same kroki wykonać należy w przypadku przekształcenia działalności w spółkę kapitałową, wymagającą wpisania do KRS.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ustawodawca dopuszcza również możliwość czasowego zawieszenia działalności. Chcąc skorzystać z takiej opcji, nie należy składać wniosku o wykreślenie działalności z rejestru.

Podobnie jak proces rejestracji działalności, usunięcie z rejestru można przeprowadzić na kilka różnych sposobów – online, drogą pocztową lub osobiście w urzędzie gminy. Najwygodniejszą formą jest niewątpliwie wyrejestrowanie działalności za pośrednictwem internetu. W tym celu należy zalogować się na swoje konto i przejść do zakładki „Zmień dane w CEIDG”. Wniosek można złożyć osobiście (bezpłatnie), ale możliwe jest też złożenie tego za pośrednictwem pełnomocnika (opłata wynosi 17 zł), jeśli w zakresie pełnomocnictwa wykreślenie działalności z rejestru zostało uwzględnione. W formularzu konieczne będzie wskazanie m.in. daty zamknięcia działalności oraz powodu zamknięcia.

Poprawne złożenie wniosku skutkuje wykreśleniem firmy z rejestru, ale nie usunięciem danych przedsiębiorcy z systemu. Jak długo trwa taka procedura? W przypadku składania wniosku online wykreślenie następuje w chwili zamieszczenia danych w rejestrze, nie później niż kolejnego dnia roboczego po wpłynięciu wniosku.

Po zamknięciu działalności należy również upewnić się, że uregulowano wszystkie zobowiązania względem ZUS, Urzędu Skarbowego, dostawców i innych podmiotów. Nie jest jednak konieczne, by w poszczególnych instytucjach składać dodatkowe wnioski o wykreślenie – dzięki zasadzie „jednego okienka” CEIDG o wyrejestrowaniu działalności poinformuje US, GUS, ZUS lub KRUS, a nawet podmioty prowadzące rejestry działalności regulowanych (jeżeli prowadzona działalność wymagała koncesji lub zezwolenia).