Udostępnij:
01-09-2023

Faktoring z regresem i bez – na czym polega różnica?

Faktoring to usługa finansowa, która na przestrzeni kilku ostatnich lat istotnie zyskała na popularności. Rosnąca popularność wynika przede wszystkim z faktu, że faktoring dostępny jest dziś w wielu różnych rodzajach i wariantach. Stanowią one odpowiedź na zmieniające się w czasie potrzeby biznesu. Na czym polega faktoring z regresem? Czym różni się od faktoringu bez regresu?

Faktoring z regresem a bez regresu – czyli kto przejmuje ryzyko?


Faktoring jest jednym ze sposobów finansowania biznesu, który z roku na rok zyskuje na popularności. Jest to usługa finansowa adresowana do przedsiębiorców, którzy dysponują nieprzeterminowanymi fakturami, wystawionymi kontrahentom z odroczonym terminem płatności. W wielu branżach oferowanie tzw. kredytu kupieckiego jest wręcz standardem i nikogo nie dziwią terminy płatności odroczone o kilka tygodni czy miesięcy.

Sposobem na uniknięcie konieczności długiego oczekiwania na otrzymanie należności jest właśnie faktoring. Przedsiębiorca może sprzedać fakturę firmie faktoringowej i środki z faktury otrzymać niemal od ręki. Wszystko bez zbędnych formalności, bez konieczności ustanawiania zabezpieczeń na firmowym majątku i bez jakiegokolwiek wpływu na zdolność kredytową podmiotu.

Co w sytuacji, gdy kontrahent nie wywiąże się z obowiązku i nie opłaci faktury? Sprzedaż faktury firmie faktoringowej nie w każdej sytuacji oznacza, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest automatycznie przenoszone na nabywcę faktury. Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj faktoringu zdecyduje się przedsiębiorca:

● faktoring pełny (bez regresu),

faktoring mieszany,

● faktoring niepełny (z regresem).

Faktoring pełny, czyli inaczej faktoring bez regresu, pozwala przenieść ryzyko na firmę faktoringową. Oznacza to, że ewentualna niewypłacalność kontrahenta, któremu przedsiębiorca wystawił fakturę, nie będzie miała dla niego żadnych konsekwencji finansowych. Jak można przypuszczać, taka forma faktoringu jest odpowiednio droższa. Faktoring niepełny, zwany też faktoringiem z regresem, nie pozwala na przeniesienie ryzyka na faktora – pozostaje ono po stronie przedsiębiorcy, co oznacza, że w przypadku niewypłacalności musi się on rozliczyć z firmą faktoringową.

Faktoring mieszany to forma pośrednia, łącząca w sobie cechy zarówno faktoringu z regresem, jak i bez regresu, która zakłada podział ryzyka pomiędzy stronami kontraktu. Co warto podkreślić, ryzyko niekoniecznie musi być podzielone w równych proporcjach – warunki i kwoty odpowiedzialności strony każdorazowo ustalają w zawieranej umowie.

Faktoring-z-regresem-kiedy-stosowac-(1).jpg


Kogo powinien zainteresować faktoring z regresem?


Faktoring niepełny to stosunkowo tania forma finansowania, która zakłada minimum formalności. Doskonale sprawdza się tym samym w przypadku małych i średnich firm, które nie obawiają się przesadnie ryzyka niewypłacalności kontrahenta – tj. współpracujących ze znanymi sobie kontrahentami, z którymi łączą je długoletnie relacje. Korzystanie w takiej sytuacji z faktoringu pełnego, który jest droższą formą finansowania, może nie być zbyt rozsądnym działaniem z ekonomicznego punktu widzenia.

Czy faktoring z regresem nie sprawdzi się w przypadku dużych firm? Wręcz przeciwnie. Duże firmy na ogół współpracują z wieloma kontrahentami, więc nie znają ich tak dobrze jak te mniejsze, jednak nie zmienia to faktu, że i w ich przypadku faktoring z regresem może okazać się bardziej korzystnym rozwiązaniem. Nawet w przypadku niewypłacalności jednego czy dwóch kontrahentów niższe koszty usługi mogą finalnie i tak przełożyć się na wyższą opłacalność tej formy finansowania.

Faktoring pełny to z kolei doskonały sposób na sprawdzenie nowego kontrahenta. Jeśli jego pozycja rynkowa nie jest zbyt silna lub funkcjonuje on w branży, która podatna jest na problemy płynnościowe, skorzystanie z faktoringu bez regresu może być po prostu rozsądniejszym działaniem. Tyczy się to również kontrahentów o strategicznym znaczeniu dla firmy – jeśli brak płatności mocno naruszyłby fundamenty działania podmiotu, przeniesienie ryzyka na faktora będzie bardzo dobrym posunięciem.


Sprawdź eFaktoring NFG