Udostępnij:
05-05-2022

Czym jest numer IBAN? Jak go znaleźć i do czego służy?

Każdego dnia banki realizują miliony przelewów między rachunkami bankowymi. Najczęściej są to przelewy krajowe, które nie przysparzają większych trudności. Pewien odsetek stanowią jednak przelewy międzynarodowe. Decydując się na zlecenie takiego przelewu, warto wiedzieć, czym są i do czego służą numer IBAN oraz kod SWIFT. Wyjaśniamy krok po kroku, jak realizowane są przelewy międzynarodowe.

Czym jest numer IBAN?


O ile zlecamy przelew krajowy, z jego realizacją nie ma na ogół większych problemów. Operacja taka jest też zwykle bezpłatna. Środki są w takiej sytuacji transferowane między bankiem zlecającego przelew a bankiem odbiorcy przelewu. Nieco inaczej wygląda to w przypadku realizacji przelewu międzynarodowego – np. przy płatności za zakupy dokonane w internetowym sklepie w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Gdyż w takim transferze środków udział biorą również banki pośredniczące.

By środki bez problemu trafiły do odbiorcy za granicą, konieczne jest podanie numeru IBAN oraz kodu BIC, zwanego często kodem SWIFT. Zacznijmy jednak od numeru IBAN (ang. International Bank Account Number). Jest to nic innego jak międzynarodowy numer rachunku, a więc numer naszego rachunku bankowego poprzedzony kombinacją liter, które pozwalają określić kraj pochodzenia rachunku. Kombinację tę tworzą zawsze dwie litery – w przypadku polskich rachunków kod przyjmuje wartość „PL”.

Zobacz także: NIP czy PESEL - który identyfikator podatkowy wybrać

NRB vs. IBAN – czym się różnią?

NRB (Numer Rachunku Bankowego) to w przypadku polskich banków rachunek bankowy, który składa się z 26 cyfr:

● pierwsze dwie cyfry to suma kontrolna, generowana na podstawie pozostałych cyfr ciągu,

● kolejne osiem cyfr to numer rozliczeniowy, identyfikujący instytucję finansową,

● pozostałe 16 cyfr to indywidualny numer przypisany do klienta.

IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) zbudowany jest w analogiczny sposób, jednak liczy 28 znaków. Różnica wynika ze wspomnianego wcześniej kodu kraju, który znajduje się przed numerem rachunku. Kod kraju jest zgody ze standardem ISO 3166-1 alfa-2, który wprowadza dwuliterowe oznaczenia krajów i terytoriów.

O ile kod kraju jest wartością stałą i spójną, o tyle długość rachunku bankowego już niekoniecznie. Polskie rachunki w standardzie IBAN liczą 28 znaków, jednak norweskie zaledwie 15, zaś litewskie 20.

Czy jest możliwość zlecenia przelewu międzynarodowego z pominięciem numeru IBAN? Jeśli numer zagranicznego rachunku nie zostanie poprzedzony kodem kraju, przelew taki nie zostanie zrealizowany. Mowa zarówno o przelewie zlecanym z Polski do innego kraju, jak i przelewach z innych krajów na polskie rachunki.

Zobacz także: Czym jest numer REGON?

co-to-IBAN.jpg


Czym jest kod SWIFT/BIC?


Realizacja międzynarodowego przelewu wymaga podania numeru IBAN, ale nie tylko. By poprawnie zlecić przelew i by mógł być on sprawnie zrealizowany, konieczne jest również podanie danych odbiorcy (imię i nazwisko, adres), a także kodu BIC/SWIFT.
Kod SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to kod służący do identyfikacji instytucji finansowej, do której ma trafić przelew. Często kod ten określa się jako BIC (ang. Business Identifier Code). Terminy te stosuje się zamiennie, ale kryje się pod nimi dokładnie ten sam kod.

Kod SWIFT/BIC liczy 8 znaków – mogą to być same litery lub kombinacja liter i cyfr. Może się zdarzyć, że kod będzie liczył 11 znaków. Nie jest to błędem, ale nieco bardziej precyzyjną formą identyfikacji instytucji finansowej. Dodatkowe 3 znaki wskazują na oddział, do którego kierowany jest przelew. Przykładowo – kod SWIFT PKO Banku Polskiego to BPKOPLPW (8 znaków), a kod mBanku BREXPLPWMBK (11 znaków).

Co oznaczają konkretne znaki kodu SWIFT? Podobnie jak w przypadku numeru IBAN, poszczególne części niosą za sobą określone informacje:

● 4 pierwsze to identyfikator instytucji,

● 2 kolejne oznaczają kraj,

● 2 kolejne lokalizację instytucji,

● 3 ostatnie (opcjonalne) lokalizację oddziału.

Podanie kodu SWIFT istotnie przyspiesza realizację przelewu. Przelew taki jest wówczas w stanie obsłużyć automat. Jego brak wcale nie oznacza, że przelew nie zostanie zrealizowany – istnieje takie ryzyko, ale nie jest to zasadą.