Udostępnij:
05-07-2023

Co to jest list intencyjny?

List intencyjny większość osób kojarzy z rynkiem pracy. Wielu pracodawców decyduje się na jego stworzenie, by wyrazić zainteresowanie zatrudnieniem kandydata na konkretne stanowisko. Część potencjalnych kandydatów do pracy wstrzymuje się ze złożeniem wypowiedzenia w obecnej firmie aż do momentu otrzymania listu intencyjnego. Czy rzeczywiście stanowi on skuteczne zabezpieczenie interesów kandydata do pracy? Wyjaśniamy, czym jest list intencyjny i jaką pełni funkcję.

Czym jest list intencyjny?


List intencyjny to – najogólniej rzecz ujmując – dokument, w którym jedna ze stron lub obie strony negocjacji przedstawiają swoje zamiary dotyczące przyszłych działań. Mowa chociażby o wyrażeniu zainteresowania nawiązaniem partnerstwa handlowego czy zatrudnieniem konkretnej osoby na określonym stanowisku. W liście intencyjnym jedna ze stron wskazuje na swoje zamiary i jednocześnie prosi drugą o ich potwierdzenie. List intencyjny nie ma takiej samej mocy prawnej jak umowa przedwstępna. To jedynie forma wyrażenia woli zawarcia w przyszłości właściwej umowy – tj. o współpracy czy o pracę.

Sygnowanie listu intencyjnego lub odpowiedzenie na niego w odrębnym piśmie rozpoczyna zwykle właściwą procedurę, czyli przygotowanie do zawarcia umowy docelowej. W tym miejscu rodzi się jednak pytanie, czy wyrażenie woli zainteresowanych jest formalnym zobowiązaniem, które musi zostać spełnione. Okazuje się, że wiele osób nie w pełni rozumie funkcję listu intencyjnego oraz jego moc prawną.


Czy list intencyjny ma moc prawną?


Listy intencyjne są powszechnie stosowane w kontekście rekrutacji pracowników. Wiele firm po znalezieniu właściwego kandydata decyduje się na wystosowanie do niego listu, w którym informuje o woli zawarcia z nim stosownej umowy i zatrudnienia na konkretnym stanowisku.

Dokument ten dla obu stron stanowi pisemne oświadczenie woli. Pracodawca na piśmie dokumentuje swoją chęć zatrudnienia, by w ten sposób udowodnić potencjalnemu pracownikowi zainteresowanie jego kompetencjami. Pracownik zyskuje zaś większą pewność co do późniejszego zatrudnienia. Co ciekawe, wielu pracowników wstrzymuje się ze złożeniem wypowiedzenia w obecnym miejscu pracy aż do momentu złożenia podpisu na liście intencyjnym. Czy rzeczywiście jest on wiążący? Czy w każdym momencie podpisane na nim osoby lub podmioty mogą zmienić zdanie i wycofać się z wcześniejszych ustaleń?

Choć wiele osób upatruje w liście intencyjnym pewnej formy zabezpieczenia swoich interesów, dokument ten nie ma mocy prawnej. List intencyjny to jedynie udokumentowanie postanowień będących rezultatem przeprowadzonych rozmów czy negocjacji. Wyrażone w nim oświadczenie woli nie jest dla stron zobowiązaniem.

List intencyjny nie jest na ten moment uregulowany w żadnym akcie prawnym, a orzecznictwo sądowe jasno wskazuje, że dokumentu tego nie można traktować na równi z umową przedwstępną, która jest precyzyjnie uregulowana przez Kodeks cywilny. Pisząc prościej – każda ze stron może w dowolnym momencie odstąpić od wypracowanych ustaleń i nie poniesie z tego względu konsekwencji.

list-intencyjny-(1).jpg


Jak napisać list intencyjny o współpracy?


Jako że to dokument nieuregulowany w żadnym akcie prawnym, nie ma jednej ustalonej formy, której należy się trzymać przy jego sporządzaniu. Oczywiście istnieją pewne ogólne standardy wypracowane przez praktykę gospodarczą, jednak treść tego dokumentu jest co do zasady dowolna. Przyjmuje się jednak, że w liście znaleźć powinno się kilka obowiązkowych elementów. Są to:

● data i miejsce podpisania,

● dane stron porozumienia / negocjacji,

● wyrażenie woli współpracy / zatrudnienia,

● zakres planowanej współpracy / szczegóły zatrudnienia,

● sygnatury obu stron porozumienia.

W treści znaleźć powinna się również informacja o braku zobowiązań finansowych dla stron oraz możliwości wypowiedzenia listu intencyjnego w dowolnym momencie przez każdą ze stron.