Udostępnij:
25-06-2024

Co można odliczyć od podatku? Najpopularniejsze ulgi podatkowe

Polski system podatkowy zakłada obowiązek płacenia przez obywateli podatku od dochodów. W celu złagodzenia tych obowiązkowych kosztów ustawodawca zadecydował o wprowadzeniu instytucji ulgi podatkowej. Chociaż ulgi podatkowe nie zwalniają całkowicie z płacenia podatków, pozwalają na ich obniżenie. Komu przysługują i jak bardzo wpływają na wysokość należnego podatku? Jak działają ulgi podatkowe?

Czym jest ulga podatkowa?


Ulga podatkowa to określona przepisami prawa możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania pewnych kwot, które zostały poniesione przez podatnika. Dzięki temu zabiegowi podatek obliczany jest od obniżonej podstawy, co przekłada się na proporcjonalnie niższą wartość podatku należnego fiskusowi.

W jakim celu stosuje się ulgi? Mają one zachęcać do działania lub wspierać określone grupy społeczne poprzez złagodzenie ich obciążeń podatkowych. W bogatym katalogu ulg podatkowych znaleźć można nie tylko ulgi dla rodzin, lecz również dla osób niepełnosprawnych, dla przedsiębiorców oraz ulgi ekologiczne.


Komu i kiedy przysługuje ulga podatkowa?


Ulga podatkowa może przysługiwać różnym podmiotom w zależności od warunków i przepisów prawa podatkowego. Najczęściej beneficjentami ulg podatkowych są:

1. Osoby fizyczne – mogą one korzystać z ulg podatkowych takich jak ulga na dzieci, ulga na internet czy ulga prorodzinna. Warunki i wysokość ulg mogą się różnić w zależności od konkretnego rodzaju ulgi.

2. Przedsiębiorcy – mogą oni mieć prawo do różnych ulg podatkowych, takich jak ulgi inwestycyjne, ulgi na badania i rozwój, ulgi na zatrudnienie czy ulgi dla małych i średnich przedsiębiorstw. W tym przypadku również warunki i wysokość ulg zależą od wielu czynników – w tym m.in. od samej ulgi, a także od rodzaju i skali działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

3. Organizacje non-profit – mogą one korzystać z ulg podatkowych takich jak odliczenie darowizn lub zwolnienie z podatku dochodowego. Warunki i procedury uzyskania ulg różnią się w zależności od rodzaju organizacji oraz jej celów statutowych.GettyImages-512693509-(1).jpg

Co można odliczyć od podatku?


Przed złożeniem deklaracji PIT warto dokładnie zapoznać się z przewidzianymi w przepisach prawa ulgami podatkowymi, gdyż przy ich pomocy można szybko i istotnie obniżyć wielkość zobowiązania podatkowego. O jakich konkretnie ulgach mowa? Do najpopularniejszych z nich zaliczają się m.in.:

● Ulga na zabytki – nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w ustawie określanej mianem „Pałacyk Plus”. Można odliczyć wydatki na nabycie zabytkowej nieruchomości, ale tylko w sytuacji, gdy jest ona wpisana do rejestru zabytków. Wolno też odliczyć koszty prac remontowych, jeśli zatwierdził je wojewódzki konserwator zabytków. Ulga przewiduje możliwość uzyskania 50% wydatku, jeśli zakup nieruchomości nie przekracza 500000 zł. Skierowana jest ona do właścicieli zabytkowych nieruchomości, którzy opłacają podatek PIT według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

● Ulga na złe długi – podatnicy rozliczający się w zakresie PIT, CIT i VAT mogą odliczyć wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy, co równa się brakowi konieczności płacenia podatku od niezapłaconych faktur.

● Ulga sponsoringowa – przedsiębiorcy mogą odliczyć 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Ulga na termomodernizacje – ulga na termomodernizację wynosi 53000 zł i dotyczy właścicieli domków jednorodzinnych. Koszty mogą być rozliczane do 6 lat od roku pierwszego wydatku.

● Ulga na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) – inwestowanie w ramach IKZE pozwala na odliczenie zainwestowanych środków od dochodu. Limit odliczenia ustalany jest co roku.

● Darowizny na cele kultu religijnego i organizacje pożytku publicznego – pozwala odliczyć maksymalnie 6% dochodu podatnika.

● Odliczenie straty podatkowej – możliwe przez kolejne 5 lat po poniesieniu straty.

● Ulga na leki i sprzęt rehabilitacyjny.

● Ulga dla krwiodawców i oddających osocze.

● Ulga na internet.