Udostępnij:
09-08-2021

Czym jest ulga termomodernizacyjna i do kogo jest skierowana?

Coroczne rozliczenie podatkowe to zmora wielu osób. Warto jednak wiedzieć, że istnieje sporo sposobów, które pozwalają skutecznie obniżyć wysokość należnego podatku. Jednym z nich jest ulga termomodernizacyjna. By z niej skorzystać, konieczne jest jednak uprzednie sfinansowanie tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kto może skorzystać z ulgi i jaki jest jej limit?

Ulga termomodernizacyjna – czyli co?


Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym wydatków poniesionych na realizację tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w istniejącym już jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Co warto podkreślić, z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, którzy są jeszcze na etapie budowy domu.

Jak ustawodawca definiuje przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Mowa o działaniach, które mają na celu:

● wprowadzenie ulepszeń skutkujących zmniejszeniem zapotrzebowania budynku mieszkalnego na energię dostarczaną w celu ogrzania budynku lub podgrzewania wody użytkowej
● wprowadzenie ulepszeń skutkujących zmniejszeniem utraty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych, a także zasilających je lokalnych źródłach ciepła;
● wykonanie przyłącza technicznego do centralnego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, skutkującego zmniejszeniem kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynku;
● zmianę dotychczasowego źródła energii (całkowitą lub częściową) na źródło odnawialne lub wykonanie wysokosprawnej kogeneracji (proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej).

Kto i co może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?


Ulga kierowana jest do podatników będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Grono uprawnionych do korzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest zatem bardzo szerokie, jednak trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie poniesione wydatki będą podlegały odliczeniu.

By upewnić się, czy konkretny wydatek możemy odliczyć od podatku, zajrzyjmy do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.  w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wszystkie kwalifikujące się do ulgi wydatki zostały wymienione w załączniku do tego rozporządzenia.

Co ważne, z ulgi nie skorzystamy w przypadku, gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne choćby w części zostało sfinansowane przy pomocy środków pochodzących z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną?


Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej odbywa się w ramach składania corocznego zeznania podatkowego. Pierwszym krokiem jest ustalenie wartości poniesionych wydatków (wszystkich, które kwalifikują się do skorzystania z ulgi), a kolejnym – uwzględnienie ich w PIT.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ulga nie może przekraczać wartości 53 tys. zł, dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach, których właścicielem lub współwłaścicielem jest podatnik.

Co, jeśli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w dochodzie podatnika?

Ulgę można rozliczyć wówczas w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.

Istotne w kontekście ulgi termomodernizacyjnej jest to, by inwestycję ukończyć w terminie trzech lat. Jeśli po upływie tego okresu przedsięwzięcie termomodernizacyjne, od którego dokonano odliczenia ulgi, nie zostanie pomyślnie zakończone, podatnik zobowiązany jest do jej zwrotu. Zwrot ulgi dokonywany jest w analogiczny sposób jak jego odliczenie. Do dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym należy doliczyć wartość otrzymanej przed laty ulgi.