Udostępnij:
10-01-2024

Subwencje i dotacje – cechy, funkcje różnice i podobieństwa

Jednym z największych wyzwań na początku biznesowej drogi jest niewątpliwie znalezienie pomysłu na biznes oraz niezbędnych środków, by pomysł ten zrealizować. Młodzi przedsiębiorcy mają na ogół mocno ograniczone możliwości w zakresie korzystania z zewnętrznego finansowania, gdyż niewiele podmiotów jest zainteresowanych ponoszeniem ponadprzeciętnego ryzyka. Z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju programy wsparcia. Wyjaśniamy, czym dotacja różni się od subwencji i czy przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać.

Źródła finansowania działalności gospodarczej


Realizacja większości przedsięwzięć biznesowych pociąga za sobą konieczność zorganizowania niemałych środków finansowych. W przypadku działalności usługowej zapotrzebowanie na gotówkę na start często bywa niewielkie, jednak w przypadku chęci działania w branży gastronomicznej koszty te mogą być wielokrotnie wyższe. Gdzie szukać pieniędzy na start?

Banki na ogół nie są zainteresowane finansowaniem przedsiębiorstw w początkowych stadiach rozwoju, gdyż udzielenie im finansowania niesie za sobą ponadprzeciętne ryzyko. Na ogół wymagają one udokumentowania ostatnich dwóch lat działalności i na podstawie przedłożonych dokumentów finansowych decydują, czy przedsiębiorca dobrze rokuje i będzie w stanie zwrócić pożyczony kapitał. Między innymi z tego względu większość przedsiębiorców finansuje swój biznes przy pomocy środków własnych, a także różnego rodzaju dotacji czy środków pozyskanych z najróżniejszych programów wsparcia. Doskonałym przykładem jest chociażby dotacja na rozpoczęcie działalności, jaką uzyskać można w urzędzie pracy.

Gdy firma już rozpocznie działalność, jej dalszy rozwój można finansować generowanymi każdego miesiąca zyskami. Ciekawym instrumentem będzie również faktoring, czyli innymi słowy sprzedaż firmie faktoringowej faktur, które przedsiębiorca wystawił kontrahentom z odroczonym terminem płatności.


Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.GettyImages-805019062-(1).jpg


Czym jest subwencja, a czym dotacja?


Przez dotację rozumieć należy bezzwrotną formę dofinansowania udzielaną przez państwo na rzecz instytucji publicznych, firm czy osób fizycznych. Celem dotowania jest wsparcie rozwoju działalności prowadzonej przez wspierany podmiot. Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że polityka związana z udzielaniem dotacji może być dowolnie kształtowana przez państwo.

Doskonale widać to na przykładzie dotacji na rozpoczęcie działalności, o którą wnioskować można w urzędzie pracy. Środki na uruchomienie biznesu nie są dostępne dla każdego. Mają one przyczyniać się do redukcji bezrobocia, a więc wspierać realizację pomysłów biznesowych tych, którzy aktualnie są zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni i spełniają szereg dodatkowych warunków. O ile wniosek o dotację zostanie pozytywnie rozpatrzony przez urząd, przedsiębiorca otrzyma określonej wielkości środki i będzie mógł je przeznaczyć na sfinansowanie własnych planów biznesowych.

Subwencja, podobnie jak dotacja, ma charakter bezzwrotny i również może być przyznana przez państwo instytucjom publicznym, firmom czy osobom fizycznym. Celem takiego działania jest wsparcie rozwoju czy utrzymania prowadzonej działalności (przez podmioty odpowiednio do tego uprawnione). Państwo nieczęsto przyznaje subwencje podmiotom gospodarczym, jednak w ostatnim czasie było do tego zmuszone – środki z budżetu państwa, jakie trafiły na konta przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych w pandemii, były niczym innym jak subwencjami.


Subwencja a dotacja – najważniejsze różnice


Podstawowa różnica pomiędzy subwencją a dotacją tyczy się ich celowości. Dotację spożytkować można na jasno określony cel, podobnie jak kredyt bankowy, subwencję z kolei przedsiębiorca może spożytkować według własnego uznania. Co więcej, przyznanie subwencji gwarantowane jest prawem. Jeśli w budżecie zaplanowano takie środki dla konkretnych przedsiębiorców, to nie muszą o nie konkurować. Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku dotacji – wspomniany już urząd pracy przeleje środki jedynie tym przedsiębiorcom, którzy o nie zawnioskują, spełnią stawiane warunki i jednocześnie przekonają urząd, że ich pomysł ma szansę na powodzenie.