Udostępnij:
01-02-2024

Rejestr Przedsiębiorców KRS – jaką pełni funkcję i co zawiera?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dopełnienia szeregu formalności. Konieczna jest przede wszystkim rejestracja biznesu. W zależności od formy organizacyjnej proces ten może się różnić. Rejestracja w KRS wymagana jest przede wszystkim od przedsiębiorców działających w formie spółki prawa handlowego oraz stowarzyszeń i fundacji. Jakie funkcje pełni Krajowy Rejestr Sądowy? Jak działa wyszukiwarka KRS?

Krajowy Rejestr Przedsiębiorców (KRS) – co to jest?


Krajowy Rejestr Przedsiębiorców (KRS) to oficjalny rejestr prowadzony przez polskie sądy, w którym gromadzone są informacje dotyczące zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Jego część stanowi również rejestr dłużników niewypłacalnych. Rejestr jest publiczny i ogólnodostępny dla każdego zainteresowanego. Co konkretnie można w nim znaleźć? Zawiera informacje o firmach, takie jak: nazwa, forma prawna, adres, dane kontaktowe, informacje o zarządzie i udziałowcach, a także o wszelkich zmianach w tych danych.

Rejestr KRS pełni ważną funkcję w prawie handlowym i służy jako źródło informacji dla przedsiębiorców, partnerów handlowych, instytucji państwowych i wszystkich innych zainteresowanych stron. Pełni następujące funkcje:

Informacyjna – KRS zawiera kompleksowe informacje o zarejestrowanych przedsiębiorcach (m.in. dane identyfikacyjne, informacje o formie prawnej, adres, dane kontaktowe, informacje o zarządzie i udziałowcach). Wyszukiwarka KRS umożliwia łatwe i szybkie uzyskanie informacji o firmach.

Ochrona interesów osób trzecich – KRS stanowi źródło informacji dla osób trzecich, takich jak potencjalni partnerzy handlowi, klienci, dostawcy czy instytucje państwowe. Umożliwia im zweryfikowanie danych przedsiębiorcy i sprawdzenie jego wiarygodności przed rozpoczęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej.

Ułatwienie obrotu gospodarczego – KRS zapewnia dostęp do informacji o potencjalnych partnerach biznesowych i w efekcie ułatwia podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych i wiarygodnych danych.

Kontrola legalności działalności – KRS umożliwia kontrolę legalności działania przedsiębiorców. Rejestracja w KRS jest obowiązkowa dla wielu rodzajów działalności gospodarczej, a jej brak może prowadzić do konsekwencji prawnych. Rejestr wspiera tym samym egzekwowanie przestrzegania prawa i zapewnia przejrzystość na rynku.


Wniosek o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze


Wpis do KRS lub konieczność jego aktualizacji, chociażby ze względu na zmianę adresu firmy lub chęć dodania dodatkowych kodów PKD, wymaga złożenia stosownego wniosku. Od 1 lipca 2021 roku wnioski do KRS składać można jedynie drogą elektroniczną. Te złożone w formie papierowej nie są rozpatrywane przez sądy rejonowe. Aby pomyślnie załatwić sprawę, przedsiębiorca musi złożyć wniosek za pośrednictwem:

● Portalu Rejestrów Sądowych (https://prs.ms.gov.pl/), jeśli umowę spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza;

● systemu teleinformatycznego S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/), jeśli umowę spółki zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w S24.

Aby prawidłowo złożyć wniosek, konieczne jest postępowanie zgodnie z instrukcjami i dołączenie dokumentów wymaganych przez każdy z systemów.

krajowy-rejestr-przedsiebiorcow.jpg


Jak sprawdzić swój KRS?


Sprawdzenie swojego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest niezwykle proste i szybkie. Ogranicza się do zaledwie kilku kroków:

1. Przejdź do strony internetowej KRS – otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do strony internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (www.krs-online.com.pl) lub innego oficjalnego źródła KRS, takiego jak strona Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Wyszukaj firmę – na stronie głównej KRS znajdź pole wyszukiwania. Wpisz nazwę swojej firmy, jej numer KRS lub NIP. W analogiczny sposób możesz sprawdzić też inne podmioty (nie musisz nawet znać ich danych identyfikacyjnych). Rejestr można przeszukiwać według województw, nazw czy formy prawnej.

3. Wybierz firmę – jeśli wyszukiwanie wyświetli kilka wyników, wybierz firmę, której dotyczy twoje wyszukiwanie.

4. Sprawdź informacje – po wybraniu konkretnej firmy zostaniesz przekierowany do strony z wszystkimi dotyczącymi jej informacjami, które dostępne są w KRS. Trzeba jednak pamiętać, że dostęp do niektórych szczegółowych informacji w KRS może być ograniczony, wymagać wniesienia dodatkowych opłat lub uzyskania specjalnego upoważnienia.