Udostępnij:
22-03-2023

Najniższa krajowa 2023. Ile wynosi płaca minimalna?

Minimalne wynagrodzenie w gospodarce podlega corocznej waloryzacji, która w ostatnich latach bywała dość znacząca. W rezultacie minimalne wynagrodzenie przekroczyło w ubiegłym roku poziom trzech tysięcy złotych. Ile wynosi obecnie? Dlaczego minimalna płaca w 2023 roku zostanie podniesiona dwukrotnie?

Czym jest płaca minimalna i od czego zależy?


Obowiązujące zasady związane z wynagradzaniem za pracę szczegółowo opisano w Kodeksie Pracy. W art. 78 wskazano, że „wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy”. Przedsiębiorcy mają jednak dużą swobodę w zakresie kształtowania zasad wynagradzania pracowników. By przeciwdziałać nieuczciwym praktykom i wykorzystywaniu, już w 1956 roku zaczęły w Polsce obowiązywać przepisy mówiące o minimalnym wynagrodzeniu, gwarantowanym wszystkim pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasowym. Prawo to zapisano w art. 65 ust. 4 Konstytucji RP.

W jaki sposób ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę? By poznać odpowiedź na to pytanie, należy zajrzeć do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 2002 roku. Z dokumentu tego jasno wynika, że „wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. W ramach tych negocjacji pod uwagę bierze się m.in.:

● informację o wskaźniku cen w roku poprzednim,

● informację o prognozowanych na rok następny wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia,

● wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje,

● informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim,

● informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim,

● informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności,

● informację o poziomie życia różnych grup społecznych,

● informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia,

● wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto”.

Kluczowe znaczenie dla kształtowania wysokości płacy minimalnej ma wspomniany już wskaźnik cen. Wpływa on również na liczbę zmian minimalnego wynagrodzenia w ciągu roku. Traktuje na ten temat art. 3 wspomnianej ustawy, który brzmi następująco: „Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen (…) wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca”. To właśnie z tego względu na 2023 roku zaplanowano dwie zmiany minimalnej płacy.

Płaca minimalna w 2023 roku – kiedy i o ile wzrośnie?

Nim przejdziemy do prezentacji minimalnej płacy na 2023 rok, przypomnijmy, jak minimalne wynagrodzenie kształtowało się w ubiegłym roku. I tak od 1 stycznia 2022 roku minimalna pensja ustanowiona została na poziomie 3010 zł, a minimalna stawka godzinowa na poziomie 19,70 zł brutto.

Z początkiem 2023 roku minimalne wynagrodzenie istotnie wzrosło – sięgnęło poziomu 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Z uwagi na wysoką inflację, minimalna płaca zostanie zmieniona ponownie w lipcu 2023. Wyniesie wówczas odpowiednio do 3600 zł i 23,50 zł brutto.

Zmiana płacy minimalnej to ustawowa podwyżka dla ok. 1,5 miliona Polaków – mniej więcej tylu rodaków według GUS pobiera minimalne wynagrodzenie. Grupa ta stanowi ok. 13 procent ogółu pracujących. Niestety tak wysoki współczynnik nie stawia Polski w zbyt dobrym świetle. Średnia dla całej UE wynosi ok. 10%. Warto jednak zaznaczyć, że nie w każdym kraju obowiązują stosowne przepisy o płacy minimalnej.

najnizsza-krajowa-(1).jpg


Jesteś przedsiębiorcą? To Cię zainteresuje!


Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej, gdyż oczekują na zapłatę faktur wystawionych z długim terminem płatności. Gdy przypada termin wypłaty dla pracowników, wciąż nie mają pieniędzy zamrożonych w fakturach. W takich wypadkach warto skorzystać z dostępnych narzędzi finansowych np. faktoringu. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi.
Dokumentem na podstawie którego firma faktoringowa może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na kontofirmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!


Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS


Innym ciekawym rozwiązaniem są raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.