Udostępnij:
21-02-2023

Na czym polega zasada podwójnego zapisu?

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków i zobowiązują ich do stosowania się do szeregu zasad. Jedną z nich jest zasada podwójnego zapisu, która zapewnia przejrzystość występujących w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych. Wyjaśniamy budowę i sposób działania kont księgowych oraz obowiązujące zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.
Ekspert NFGArtykuł powstał we współpracy z ekspertami NFG