Udostępnij:
15-06-2023

Na czym polega analiza 5 sił Portera?

Wiele decyzji biznesowych podejmuje się, opierając się na intuicji i dotychczasowych doświadczeniach zarządzających. Pomimo że dużo się mówi o konieczności bazowania na twardych danych i gruntownych analizach, na krok taki wciąż decydują się nieliczni. Nie da się ukryć, że profesjonalne analizy i badania rynkowe są niezwykle kosztowne, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by przeprowadzić je na własną rękę. Doskonałym przykładem badania, które pozwala podejmować lepsze decyzje biznesowe, jest analiza 5 sił Portera. Na czym polega?

5 sił Portera – historia i idea koncepcji


Michael E. Porter to amerykański ekonomista i światowy ekspert w zakresie strategii i konkurencyjności. Urodził się w 1947 roku w Ann Arbor. Tytuł licencjata zdobył na Uniwersytecie Princeton w 1969 roku, który szybko uzupełnił tytułami MBA zdobytym na Harvard Business School i doktora ekonomii na Uniwersytecie Harvarda. Na swoim koncie ma wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Cieszy się również przyznanym przez Stowarzyszenie Zarządzania Strategicznego tytułem najbardziej wpływowego na świecie badacza strategii przedsiębiorstw.

Tak silną pozycję wypracował sobie wieloma latami badań, które zaowocowały niezliczonymi publikacjami i kilkunastoma książkami. Michael E. Porter jest również autorem wielu powszechnie znanych i wykorzystanych przez biznes koncepcji – łańcucha wartości, hipotezy Portera, diamentu Portera czy 5 sił Portera.

Teoria pięciu sił Portera powstała w 1979 roku. Znana jest również pod nazwą analizy strukturalnej sektora lub modelu pięciu sił Portera. Jest to nic innego jak metoda analizy i oceny sił konkurencyjnych sektora. Pozwala badać strukturę sektora i oceniać jego atrakcyjność. Celem jest lepsze poznanie otoczenia, w jakim funkcjonuje lub planuje funkcjonować podmiot – tj. oszacować natężenie sił konkurencyjnych i rentowność sektora. Porter wskazuje na istnienie prostej zależności pomiędzy natężeniem sił konkurencyjnych a potencjałem rentowności. Im mniejsze natężenie sił konkurencyjnych, tym większy potencjał rentowności analizowanego sektora.


5-sił-portera-(1).jpg


Na czym polega analiza pięciu sił Portera?


Jak mówi sama nazwa, model Portera wskazuje na istnienie pięciu sił konkurencyjnych sektora:

● rywalizacja wewnątrz sektora,

● siła przetargowa dostawców,

● siła przetargowa nabywców,

● groźba pojawienia się nowych konkurentów,

● groźba pojawienia się substytutów.

Centralnym elementem modelu Portera jest istniejąca już w danym sektorze rywalizacja pomiędzy uczestnikami rynku. To właśnie na tę siłę oddziałują wszystkie pozostałe siły modelu. Ryzyko pojawienia się nowych konkurentów lub substytutów bezpośrednio wpływa na konkurencyjność sektora. Tyczy się to również dostawców i nabywców – im silniejsza jest ich pozycja, tym odpowiednio mniejszy potencjał rentowności sektora.

W jaki sposób przeprowadza się analizę 5 sił Portera w praktyce? Pierwszym krokiem jest niewątpliwie zdefiniowanie sektora, w którym funkcjonuje podmiot. Warto w tym miejscu podkreślić, że sektor nie jest jednoznaczny z branżą. Jest to pojęcie węższe, obejmujące grupę podmiotów oferujących bardzo podobne usługi czy produkty, traktowane przez rynek jako substytuty, które sprzedawane są na tym samym rynku.

W kolejnych krokach dokonuje się oceny wielkości sektora oraz zdefiniowania elementów składowych poszczególnych sił. Przykładowo na groźbę pojawienia się nowych konkurentów czy substytutów wpływają rosnący popyt, wysokie marże, niskie bariery wejścia na rynek czy powolne zmiany technologii. Siła przetargowa dostawców jest z kolei tym większa, im trudniejsza i bardziej kosztowna dla uczestników rynku jest zmiana obecnych dostawców. Nie bez znaczenia jest również duża zależność finalnego produktu od jakości półproduktów dostarczanych przez dostawcę. Analogiczne zależności wyróżnić można w kontekście siły przetargowej nabywców. Im większa zależność podmiotu od konkretnych nabywców, tym większa ich siła.

Zidentyfikowanie kluczowych czynników i elementów składowych poszczególnych sił pozwala właściwie spojrzeć na sektor i przez to skuteczniej ocenić szanse powodzenia planowanych przedsięwzięć.


Jesteś przedsiębiorcą? To Cię zainteresuje!

Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamień je na gotówkę w 5 minut!
Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego NFG może wypłacić pieniądze jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto Twojej firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!


Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.


Innym ciekawym rozwiązaniem są  raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.