Udostępnij:
16-01-2023

Kim jest franczyzobiorca?

Uruchomienie własnej działalności nie jest przesadnie trudne, jednak wymaga pomysłu oraz odpowiednio dużego kapitału, by wcielić go w życie. Oczywiście brak pomysłu na działalność wcale nie przekreśla szans na rozpoczęcie przygody w świecie biznesu. Działalność można bowiem prowadzić pod szyldem istniejącej już sieci, co często jest prostszym i bezpieczniejszym sposobem realizacji biznesowych planów. Czym jest franczyza? Jakie prawa i obowiązki przysługują franczyzobiorcy?

Co to jest franczyza?


Franczyza (ang. franchising) to  forma prowadzenia działalności gospodarczej, która zakłada ścisłą współpracę pomiędzy dwoma odrębnymi prawnie i finansowo podmiotami – tj. franczyzodawcą (posiadaczem rozpoznawalnej marki i sprawdzonego modelu biznesowego) i franczyzobiorcą (przedsiębiorcą chcącym działać pod szyldem marki franczyzodawcy).

Relacje pomiędzy podmiotami, ich wzajemne prawa i obowiązki definiuje umowa franczyzy. Upoważnia ona franczyzobiorcę do korzystania z nazwy i know-how franczyzodawcy i definiuje wysokość wynagrodzenia należnego franczyzodawcy – zwykle w formie opłaty licencyjnej lub udziału w zyskach.

Systemy franczyzowe można klasyfikować na kilka różnych sposobów. Jedna z podstawowych klasyfikacji koncentruje się na rodzaju działalności – wyróżnia dwie kategorie franczyz. Są to:

franczyza handlowa (dystrybucyjna) – polega na udostępnieniu przez franczyzodawcę know-how w postaci własnych produktów i wiedzy, jak należy je sprzedawać (np. działający pod znaną marką sklep spożywczy),

franczyza usługowa – polega na udostępnieniu przez franczyzodawcę know-how w postaci własnych procedur, przepisów czy receptur (np. działające pod rozpoznawalnym szyldem biuro podróży).

Podobnego podziału franczyz dokonuje się w przypadku stosowania kryterium, jakim jest rodzaj przekazywanego przedsiębiorcy know-how. W tym przypadku wyróżnia się franczyzę dystrybucji produktu i franczyzę koncepcji działalności.

W sytuacji zastosowania kryterium w postaci sposobu organizacji systemu wyróżnia się:

franczyzę bezpośrednią – umowa zawierana jest bezpośrednio przez franczyzodawcę i franczyzobiorcę, który jest bezpośrednio zaangażowany w prowadzenie biznesu,

franczyzę wielokrotną – przewiduje wyłączność dla franczyzobiorcy na określonym terenie i umożliwia mu otwieranie wielu oddziałów,

subfranczyzę (tzw. masterfranczyza) – podobnie jak franczyza wielokrotna zakłada wyłączność franczyzobiorcy na określonym terenie, a dodatkowo otwiera możliwość rekomendowania zmian w treści umowy i pakietu franczyzowego,

przedstawicielstwo regionalne – podmiot, który na określonym terenie świadczy usługi dla franczyzobiorców (np. szkoleniowe czy marketingowe) i wyszukuje nowych partnerów.

franczyzobiorca.jpg


Wady i zalety franczyzy


Niewątpliwie największą zaletą franczyzy jest możliwość prowadzenia biznesu pod znaną marką, co oznacza możliwość korzystania z bogatego doświadczenia franczyzodawcy i jego know-how. Przekłada się to mniejsze ryzyko całego przedsięwzięcia i jednocześnie zwiększa szansę na stworzenie dochodowego biznesu. Franczyza to również doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy myślą o rozpoczęciu przygody z biznesem, ale brak im dobrego pomysłu na własną działalność.

I choć nie da się zaprzeczyć, że franczyza ma wiele zalet, taki model prowadzenia biznesu nie jest też pozbawiony wad. Działanie pod znanym szyldem to z jednej strony zaleta, ale jednocześnie bardzo istotna wada. Franczyzobiorca musi bowiem prowadzić swoją działalność według ściśle ustalonych reguł. Jakakolwiek samowolka i działanie wbrew ustaleniom wynikającym z umowy franczyzy mogą narażać na kary finansowe oraz wypowiedzenie umowy.

Sama umowa franczyzy zawierana jest z reguły na czas określony. Oznacza to ryzyko, że po upływie zapisanego w umowie okresu franczyzodawca może nie być zainteresowany jej przedłużeniem. Ewentualne problemy franczyzodawcy mogą również wywołać efekt domina i przedwcześnie zakończyć przygodę z biznesem również dla franczyzobiorcy.


Prowadzisz firmę? Poznaj nowinki ze świata finansów dla przedsiębiorców


Wielu małych przedsiębiorców boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej, gdyż oczekują na zapłatę faktur wystawionych z długim terminem płatności. Gdy przypada termin płatności składek, wciąż nie mają pieniędzy zamrożonych w fakturach. W takich wypadkach warto skorzystać z dostępnych narzędzi finansowych np. faktoringu. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi.

Dokumentem na podstawie którego firma faktoringowa może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!Innym ciekawym rozwiązaniem są  raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.