Udostępnij:
16-08-2022

Kiedy konieczne jest zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?

Jednym z obowiązków ciążących na każdym przedsiębiorcy jest bieżące regulowanie swoich zobowiązań. Mowa m.in. o konieczności odprowadzania każdego miesiąca składek do ZUS. Ich nieterminowe regulowanie niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji, w tym chociażby karne odsetki. Jak udokumentować swoją rzetelność jako płatnika składek? Służy temu zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS, które przydaje się w wielu sytuacjach. Jak je uzyskać? Jak długo trzeba czekać na zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu?

Czym jest zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu?


Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu to dokument wystawiany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jasno wskazuje, że przedsiębiorca (płatnik) na dzień wydania zaświadczenia nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy Fundusz Emerytur Pomostowych.

W jakich sytuacjach konieczne jest przedstawienie takiego dokumentu? Większość przedsiębiorców wnioskuje o zaświadczenie o niezaleganiu względem ZUS w momencie ubiegania się o kredyt w banku. Zaświadczenie potwierdza rzetelność przedsiębiorcy jako płatnika składek i tym samym korzystnie wpływa na jego ocenę kredytową. Oczywiście dokument ten znajduje zastosowanie również w innych sytuacjach. Bardzo często jego przedłożenie jest konieczne w momencie ubiegania się o dotacje czy preferencyjne pożyczki, oferowane przez najróżniejsze instytucje. Zaświadczenie o niezaleganiu jest również często wymagane w przypadku chęci wzięcia udziału w przetargu.

Mając na uwadze powyższe, warto dbać o to, by na bieżąco regulować swoje zobowiązania względem ZUS. Co zrobić w sytuacji, gdy sytuacja finansowa na to nie pozwala? Warto rozważyć chociażby skorzystanie z obcego finansowania. Mowa nie tylko o pożyczkach bankowych, lecz także faktoringu. Sprzedając nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności, można szybko odzyskać swoją należność i przeznaczyć uzyskane środki na dowolny cel – w tym uregulowanie zobowiązań względem ZUS. Faktoring stanowi tym samym niezwykle elastyczne i skuteczne narzędzie w walce o utrzymanie bieżącej płynności finansowej.Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ZUS?


Uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatności składek możliwe jest na kilka różnych sposobów:

● za pośrednictwem Internetu,

● osobiście w oddziale ZUS,

● drogą pocztową.

Zdecydowanie najwygodniejszą formą jest wnioskowanie online. By złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia online, konieczne jest zalogowanie się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Jeśli nie mamy takiego konta, możemy ja założyć przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub osobiście w jednym z oddziałów ZUS. Gdy już uda nam się zalogować, wystarczy złożyć: „Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek”.

Wypełniony wniosek na stosownym druku złożyć można również osobiście w oddziale ZUS. W tym celu należy przedłożyć wspomniany druk oraz dokument tożsamości. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez osobę trzecią, jednak w takiej sytuacji konieczne będzie przedłożenie również upoważnienia.

Ostatnią metodą jest przekazanie wypełnionego wniosku do ZUS drogą pocztową. Jest to jednak opcja najbardziej długotrwała – skierowany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych list najwcześniej dotrze kolejnego dnia roboczego, następującego po dniu nadania.

zaswiadczenie-o-niezaleganiu-zus.jpg

Czas oczekiwania na dokument o niezaleganiu ZUS


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS jest bezpłatne i następuje bezzwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Jeśli ZUS po przeanalizowaniu konta płatnika znajdzie jakiekolwiek nieprawidłowości czy zaległości w składkach, wyda decyzję odmowną. Dopiero po ich wyjaśnieniu i uregulowaniu możliwe będzie ponowne wnioskowanie o wydanie zaświadczenia.