Udostępnij:
12-12-2023

Faktoring kontra kredyt, leasing i windykacja – podstawowe różnice - cz.3

Faktoring pełni ważną rolę w panteonie usług finansowych służących do ochrony płynności przedsiębiorstwa. Ale często bywa mylony z innymi instrumentami finansowymi. Poznajcie podstawowe różnice pomiędzy faktoringiem a kredytem, leasingiem i windykacją oraz powody, dla których przedsiębiorcy wciąż mylą te usługi.

Faktoring wspiera przepływ gotówki w firmie. Przedsiębiorca, który sprzedaje innym firmom na rynku produkty lub usługi z odroczonym terminem płatności, może sfinansować taką świeżo wystawioną fakturę sprzedażową w ramach faktoringu i otrzymać pieniądze szybciej, niż musiałby czekać na zapłatę od kontrahenta. Faktoring bowiem przede wszystkim ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. To sprawia, że cieszy się coraz większą popularnością w sektorze MŚP. Wciąż jednak wielu przedsiębiorców myli go choćby z kredytem bankowym.


Faktoring kontra kredyt

 1. Pierwszy powód, dla którego faktoring bywa mylony z kredytem, jest taki, że zarówno faktoring, jak i kredyt mogą być oferowane przez bank. Obydwa instrumenty finansowe gwarantują zastrzyk gotówki – dlatego wiele osób postrzega je jako tożsame. Tymczasem na rynku istnieje coraz więcej pozabankowych instytucji finansowych, które oferują takie rozwiązanie. To już nie tylko banki, ale głównie fintechy, udzielają przedsiębiorcom szybkiego wsparcia finansowego, bez zbędnych formalności i w 100 procentach przez Internet.

 2. Drugi powód to ten, że faktoring wciąż jeszcze jest dość młodym produktem na rynku finansowym i jego świadomość wśród przedsiębiorców rośnie. Kredyty bankowe mają kilkusetletnią tradycję, więc ta świadomość na ich temat jest bardzo wysoka.

 3. Po trzecie, przedsiębiorcy często błędnie uważają, że jakikolwiek sposób pozyskania gotówki jest kredytem. Tymczasem każde finansowanie ma swoje specyficzne cechy i swoje przewagi. W przypadku faktoringu taką przewagą jest to, że zwiększa on konkurencyjność firmy: firma może wydłużać terminy płatności na fakturach i tym samym zyskać większe grono zadowolonych klientów.

Podstawowa różnica – przyspieszenie płatności a gotówka, którą trzeba spłacić:

 • W przypadku kredytu otrzymujemy z banku gotówkę, którą musimy następnie spłacić w określonych ratach.

 • Natomiast faktoring polega na sprzedaży naszych faktur firmie faktoringowej, która w zamian za to wypłaca nam pieniądze, przyspieszając tym samym przepływ finansowy. Ponadto firma faktoringowa wspiera przedsiębiorcę w terminowym spływie płatności, co ułatwia spłatę zobowiązania. W przypadku kredytu przedsiębiorca w całości musi sam zadbać o spłatę.

Kluczowa kwestia – odmienny sposób oceny ryzyka:

 • Faktor nie potrzebuje stosu dokumentów i sprawozdań finansowych przedsiębiorcy, bo tu zabezpieczeniem transakcji finansowej jest wystawiona faktura. Faktoring opiera się na przyszłych płatnościach od klientów, eliminując potrzebę czekania na zapłatę.

 • Natomiast przy ubieganiu się o kredyt w banku bardzo często wymagane są i ustanawiane zabezpieczenia, np. weksel, poręczenie, zastaw, hipoteka. Ponadto wiele branż odchodzi z kwitkiem, nie otrzymując kredytu. Sektory uważane przez banki za ryzykowne to najczęściej branże: budowlana, transportowa czy gastronomiczna. Mogą one liczyć natomiast na faktoring, który jest łatwiej dostępny niż kredyt, ze względu na odmienne mechanizmy oceny ryzyka.


Faktoring kontra leasing


Faktoring bywa też mylony z leasingiem. Oto dlaczego:

• Wielu przedsiębiorców, myśląc o zakupach firmowych, kojarzy wyłącznie leasing. Tymczasem faktoring umożliwia również finansowanie faktur zakupowych. Taki rodzaj faktoringu nazywamy odwrotnym.

Podstawowa różnica – własność a użytkowanie:

 • Leasing i faktoring różnią się od względem własności przedmiotu. W leasingu, choć korzystamy z danego przedmiotu, nie my jesteśmy jego właścicielem a firma leasingowa, która posiada prawo własności. Leasingowany przedmiot musimy użytkować przez określony czas i nie możemy go odsprzedać.

 • W przypadku faktoringu zakupowego, czyli np. Fakturatki, od razu stajemy się właścicielem zakupionej rzeczy bądź usługi do firmy i nie musimy już przechodzić żmudnej procedury wykupu po zakończeniu okresu finansowania. Zakupionym towarem lub usługą możemy dysponować w dowolny sposób, pamiętając tylko o tym, że jesteśmy zobligowani do regularnego spłacania należności w formie comiesięcznych rat do firmy faktoringowej.

Kluczowa kwestia – przedmiot leasingu:

 • W przypadku leasingu finansujemy przede wszystkim środki trwałe: czyli laptop, samochód, maszyny i urządzenia.

 • W przypadku faktoringu zakupowego możemy sfinansować także usługi, licencje, oprogramowanie, drobny sprzęt, towar, wyposażenie, paliwo czy nawet remont lokalu.

Często pomijana sprawa – ubezpieczenie:

 • Wielu przedsiębiorców zapomina o tym, że w przypadku leasingu należy ubezpieczyć dany przedmiot. Kupując sprzęt komputerowy, samochód czy jakikolwiek inny środek trwały, musimy zagwarantować firmie leasingowej, że odzyska pieniądze, jeśli cokolwiek by się z nim stało.

 • W przypadku faktoringu zakupowego, czyli np. Fakturatki, decyzja o ubezpieczeniu przedmiotu leży w gestii właściciela i firma faktoringowa nie żąda od przedsiębiorcy przedłożenia polisy.


GettyImages-1153176809.jpg


Faktoring kontra windykacja


Wśród przedsiębiorców można spotkać się też z taką opinią, że faktoring to windykacja. Oto dlaczego:

 • Faktorzy, jako instytucje, które nabywają daną wierzytelność, specjalizują się w tym, aby płatność za fakturę była pewna i przede wszystkim terminowa. Jeśli przedsiębiorca korzysta z faktoringu, a kontrahent nie spłaca zobowiązania, to faktor dochodzi należności od kontrahenta.

 • Terminowe płatności są szczególnie ważne dla małych i średnich firm, które nie mają zdolności ani możliwości, by samodzielnie windykować przeterminowane należności. Dla nich faktoring jawny to usługa, która skutecznie mobilizuje kontrahenta do terminowej zapłaty za fakturę. Stąd przekonanie, że windykacja jest częścią usługi faktoringowej.

Podstawowa różnica – faktoring finansuje, windykacja odzyskuje:

 • Faktoring jest krok przed windykacją. Z faktoringu warto skorzystać, aby zapobiec takim sytuacjom jak przeterminowane należności. Faktoring chroni płynność finansową firmy, nie dopuszczając do opóźnień po stronie kontrahenta. Koncentruje się na przyspieszeniu płatności za sprzedane towary lub usługi, podczas gdy windykacja obejmuje odzyskiwanie zaległych płatności od dłużników.

 • Windykacja to dodatek dotyczący sfinansowanej faktury, aby zapewnić terminowy przepływ należności. Dzięki temu zarówno przedsiębiorca, jak i faktor przestają mieć problem z nieterminową płatnością.


Kluczowa kwestia – termin wymagalności:

 • Między faktoringiem a windykacją jest też podstawowa różnica: faktoring opiera się na długu jeszcze niewymagalnym, co oznacza, że do firmy faktoringowej można zlecać wyłącznie faktury B2B, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

 • Windykacja natomiast jest procesem odzyskiwania długów na podstawie faktur przeterminowanych.


Podsumowanie: dlaczego faktoring?

Faktoring staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, zwłaszcza w przypadku branż, które mają trudności z uzyskaniem tradycyjnych form finansowania. Przyspiesza przepływ gotówki, poprawia płynność finansową i eliminuje konieczność długotrwałego oczekiwania na zapłatę. Jest całkowicie dostępny online, opiera się na uproszczonych procedurach, bez zbędnych dokumentów, formalności i dodatkowych zabezpieczeń. Pozwala finansować zarówno faktury sprzedażowe, jak i zakupowe (faktoring odwrotny), swobodnie dysponować przedmiotem zakupu, a koszty finansowania wrzucić w koszty firmy i odliczyć VAT.

Warto zauważyć, że każde z tych rozwiązań ma swoje miejsce w świecie biznesu, i wybór pomiędzy nimi zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Faktoring staje się jednak coraz częściej pierwszym wyborem dla tych, którzy chcą skrócić czas oczekiwania na płatności i utrzymać płynność finansową swojej firmy.


Pobierz ebooka gdzie znajdziesz wszystko co musisz wiedzieć o eFaktoringu!