Udostępnij:
25-07-2022

Z czego wynika niedopłata podatku PIT i jak ją uregulować?

Coroczne rozliczenie podatku to obowiązek każdego podatnika. Obowiązek nieco uciążliwy, jednak w ostatnich latach istotnie uproszczony. Dlaczego? Gdyż PIT wypełnia za nas urząd skarbowy na podstawie dokumentów przekazanych przez pracodawcę lub pracodawców. O ile nie uzyskujemy dodatkowych dochodów i nie przysługują nam żadne ulgi, wystarczy, że go zaakceptujemy i rozliczymy ewentualną niedopłatę. Z czego wynika niedopłata podatku? Jak zapłacić niedopłatę PIT?

Rozliczenie podatku – kto musi składać PIT?

Coroczne rozliczenie podatku to obowiązek każdego podatnika, który w ubiegłym roku kalendarzowym uzyskał jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie ustawy PIT.

Przychodów zwolnionych z podatku jest wiele i są to m.in.: odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, odszkodowania, zadośćuczynienia, niewielkie wygrane, stypendia naukowe, alimenty, odsetki od kapitału, a także liczne świadczenia i dodatki. Jeśli podatnik uzyskuje tylko tego typu dochody, nie ma obowiązku składania rocznego zeznania podatkowego. Z obowiązku tego zwolnione są również osoby do 26. roku życia, o ile uzyskane przez nie przychody w roku podatkowym nie przekroczą poziomu 85 528 zł.

Wszystkie przedmiotowe zwolnienia, jakie ustawodawca przewiduje, wyszczególniono w art. 21 ustawy o podatku od osób fizycznych. Obejmuje on ponad 100 różnych kategorii przychodów, których uzyskiwanie nie powoduje konieczności ich opodatkowania i wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody, które na gruncie ustawy podlegają opodatkowaniu, zobowiązany jest złożyć stosowny PIT. To, który formularz będzie najodpowiedniejszy, w dużej mierze zależy od rodzaju uzyskiwanych przychodów. Dla większości podatników właściwym formularzem jest:

● PIT-37 – obejmuje m.in. przychody uzyskiwane z tytułu umowy o pracę, zlecenia czy dzieła,

● PIT-36 – obejmuje podatników zobowiązanych do samodzielnego obliczania i przekazywania zaliczek na podatek dochodowy,

● PIT-28 – obejmujący przychodu z najmu prywatnego,

● PIT-38 – obejmujący dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

czym-jest-niedopłata-podatku-PIT-(1).jpg

Czym jest nadpłata podatku?

Nadpłata podatku to niezwykle pożądana przez podatników sytuacja, gdyż wiąże się z otrzymaniem zwrotu z urzędu skarbowego. Do sytuacji takich dochodzi stosunkowo często. Wpłacone zaliczki na podatek mogą być wyższe od wartości zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy chociażby po uwzględnieniu przysługujących podatnikowi ulg lub wspólnym rozliczeniu z małżonkiem.

W momencie wystąpienia takiej sytuacji podatnik składa zeznanie podatkowe, z którego jasno wynika kwota nadpłaty i oczekuje na zwrot podatku z urzędu skarbowego. Co warto podkreślić, nadpłata nie zostanie powiększona o żadne odsetki za zwłokę, o ile zostanie zwrócona podatnikowi terminowo. Co do zasady US ma 3 miesiące na dokonanie zwrotu, licząc od dnia prawidłowego złożenia deklaracji podatkowej. Jeśli deklaracja zostanie złożona elektronicznie, termin ten zostaje automatycznie skrócony do 45 dni.

Z czego wynika niedopłata podatku?

Znacznie mniej przyjemną sytuacją dla podatnika jest wykazanie w zeznaniu podatkowym niedopłaty. Dzieje się tak chociażby wtedy, gdy podatnik nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy lub odprowadza je w niewłaściwej wysokości. Niedopłata nie jest też obca podatnikom, którzy uzyskują dochody z wielu źródeł i rozliczają je stawkami z pierwszej grupy podatkowej, a po zsumowaniu wszystkich przychodów okazuje się, że znaczna ich część powinna zostać opodatkowana wyższą stawką z drugiego progu podatkowego.

Jak zapłacić niedopłatę podatku?


Wykazanie niedopłaty podatku w PIT pociąga za sobą konieczność jej rozliczenia w US. Należny podatek należy skierować na swój mikrorachunek podatkowy w terminie, w którym podatnik zobowiązany jest złożyć roczne zeznanie podatkowe. Jego przekroczenie wiąże się z koniecznością uregulowania należnych odsetek za zwłokę.