Udostępnij:
29-08-2019

W teście wiedzy o faktoringu jesteśmy średniakami

Ponad połowa przedsiębiorców aktywnie poszukuje informacji o faktoringu. Czerpie je głównie z portali tematycznych oraz od kontrahentów. Choć wiedza na ten temat sukcesywnie wzrasta, to jest ona raczej na średnim poziomie. Najmniejszą wiedzę o faktoringu mają najmniejsze firmy. To główne wnioski, jakie płyną z badania „Percepcja faktoringu w MŚP” przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research na zlecenie firmy faktoringowej NFG.
Kiedy trzy lata temu jedna ze spółek Kaczmarski Group – firma faktoringowa NFG – wchodziła na rynek, postanowiła zbadać, jak przedsiębiorcy z sektora MŚP oceniają poziom swojej wiedzy o faktoringu. Co czwarty badany wskazywał wówczas, że jego wiedza na ten temat jest zerowa. W tym roku firma NFG powtórzyła badania. Odsetek przedsiębiorców, którzy twierdzą, że nic nie wiedzą o faktoringu, spadł do 13,6%.

Najmniejsi wiedzą najmniej


W ciągu trzech lat wyraźnie poprawiły się deklaracje firm w ocenie znajomości przez nich tego zagadnienia. Widać, więc, że świadomość przedsiębiorców rośnie. Coraz więcej z nich określa poziom swojej wiedzy o faktoringu jako wysoki, argumentując: „Wiem bardzo dobrze, na czym polega, analizowałem oferty, korzystałem w przeszłości, interesowałem się”.

Jeszcze w 2016 roku w ten sposób odpowiadało 19,5% przedsiębiorców, obecnie już blisko 23%. Wysoki poziom wiedzy deklarują głównie firmy handlowe. Po przeciwnej stronie znajdują się usługodawcy.

Z kolei do 45,8% wzrósł odsetek firm oceniających znajomość wiedzy o faktoringu jako średnią, co w relacji do ostatniego pomiaru także oznacza wzrost – o 8 pkt. proc. W tej grupie istotnie częściej lokują się firmy małe, zatrudniające 10-49 pracowników niż mikrofirmy (1-9).


Wiedza o faktoringu w MŚP

Zagubieni w szczegółach


Jednocześnie grupa 86% przedsiębiorców, którzy przyznają, że mają jakąkolwiek wiedzę o faktoringu, dość słabo wypada w pytaniach o znajomość poszczególnych form faktoringu.
Zaledwie 33% z nich potwierdza znajomość co najmniej jednej formy faktoringu. Żadnej nie wskazuje 67,1% badanych i najczęściej są to mikroprzedsiębiorcy oraz usługodawcy.

Najbardziej znany przez przedsiębiorców jest tzw. faktoring krajowy, eksportowy, importowy (56,3%) oraz faktoring z regresem i bez regresu (47,2%). Znajomość wymienionych form faktoringu istotnie częściej potwierdzają firmy zatrudniające minimum 10 pracowników. Najsłabiej rozpoznawalne są: faktoring odwrotny i faktoring mieszany.

– Niepokoi fakt, że największy deficyt wiedzy o faktoringu występuje wśród najmniejszych przedsiębiorców. Jest to bowiem grupa firm nie tylko najbardziej narażona na utratę płynności finansowej, ale też najbardziej zadłużona. Według Krajowego Rejestru Długów, mikroprzedsiębiorcy stanowią trzy czwarte wszystkich zadłużonych firm. Są winni swoim wierzycielom ponad 5 miliardów złotych. W relacjach biznesowych z większymi kontrahentami, często pozostają tą słabszą stroną. To głównie ich kosztem duże firmy nierzadko kredytują swoją działalność, wydłużając ponad normę terminy płatności za faktury. Tymczasem faktoring, który pozwala szybko i łatwo zamienić faktury na gotówkę, może być, zwłaszcza dla mikrofirm, jedyną deską ratunku – tłumaczy Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu NFG.


Znajomość rodzajów faktoringu

Jeśli wiedza, to specjalistyczna


Ponad 57% przedsiębiorców przyznaje, że aktywnie poszukuje informacji o faktoringu. Głównym źródłem wiedzy są dla nich portale specjalistyczne (30,1%) oraz partnerzy/kontrahenci (29,7%). Najmniej pomocne w tym względzie okazują się rady księgowych i… doradców finansowych.

– Po raz pierwszy sprawdziliśmy, skąd przedsiębiorcy czerpią wiedzę o faktoringu i jak ją zdobywają. Znamienny jest fakt, że rolę autorytetu pełnią tutaj przede wszystkim dziennikarze tworzący portale specjalistyczne, a także partnerzy biznesowi, z którymi przedsiębiorcy robią interesy. Często też respondenci sami dzwonią do banków, by tam uzyskać niezbędne informacje. Co ciekawe, dużo mniejszym zainteresowaniem cieszy się reklama w Internecie, a także mailingi i newslettery. Niewielki odsetek, bo tylko 3,7 procent badanych, pozyskuje wiedzę wprost z wyszukiwarek internetowych – zauważa Dariusz Szkaradek.

Źródła wiedzy o faktoringu