Udostępnij:
01-09-2020

W epidemii będzie łatwiej o faktoring

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) obejmie gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych limity faktoringowe. Programem wsparcia ma być objęty faktoring niepełny i odwrotny. Z pomocy mogą skorzystać firmy, które spełniają kryteria pomocy publicznej.

Więcej firm będzie mogło się starać o faktoring


Udzielając wsparcia w postaci gwarancji, Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje część ryzyka, ułatwiając faktorowi opłacenie przedstawianych przez przedsiębiorcę faktur. Dzięki temu więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z usługi finansowania faktur w czasie pandemii. Faktoring to rozwiązanie, które skutecznie wspiera firmy w zachowaniu płynności finansowej i tym samym chroni je przed ryzykiem bankructwa.

Jak tłumaczy prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, „Jest to pierwszy w Europie program gwarancji limitów faktoringowych o charakterze pomocowym dla przedsiębiorców”.

To nowe rozwiązanie wsparcia gospodarki w okresie epidemii uzyskało już zatwierdzenie Komisji Europejskiej.

Pierwszą spółką faktoringową oferującą faktoring z gwarancjami BGK jest Pekao Faktoring.