Udostępnij:
07-03-2023

Storno czerwone i czarne – czym się różnią?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to zadanie wymagające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. I choć dziś pomaga w tym profesjonalne oprogramowanie, wciąż nie sposób uniknąć błędów ludzkich, które po identyfikacji wymagają wprowadzenia stosownych korekt. W jaki sposób dokonuje się korekty na kontach księgowych? Czym storno czarne różni się od czerwonego?

Czym jest storno?

Ustawa o rachunkowości nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi zasadami. Do zasad tych zalicza się między innymi zasadę rzetelności i kompletności. Co oznacza to w praktyce? Nic innego jak konieczność bieżącego ujmowania w księgach operacji gospodarczych w sposób zgodny z obowiązującymi regułami, a także korygowania wszelkich zidentyfikowanych błędów. Mowa o błędnych zapisach na kontach księgowych, operacjach zdublowanych lub takich, które z różnego względu zostały pominięte, ujęte w niewłaściwych kwotach, zapisane po niewłaściwych stronach lub na niewłaściwych kontach.

Jak poprawia się zidentyfikowane błędy w ewidencji księgowej? Służy do tego storno, czyli zapis, który pozwala wyeliminować nieprawidłowości. Jest to skuteczna i przejrzysta metoda, która z jednej strony pozwala wprowadzić niezbędną korektę, zaś z drugiej uniknąć niepotrzebnych i nieestetycznych skreśleń. Pozwala ponadto zachować ciągłość numeracji i pełną historię zapisów. Wyróżnia się dwa rodzaje zapisów korygujących:

● storno czerwone,

● storno czarne.


Na czym polega storno czerwone?


Storno czerwone to zapis korygujący, który zakłada użycie liczb ujemnych. Można w ten sposób skorygować błędne księgowanie, dodając zapis na tych samych kontach i na tych samych stronach. Największą zaletą tego rozwiązania jest niewątpliwie zachowanie czystości zapisów, a także poprawnych sald i obrotów na kontach. Ujemna kwota dodana do konta niweluje bowiem błąd i sprowadza salda oraz obroty do poziomów, które są zgodne ze stanem faktycznym. Między innymi z tego względu czerwone storno doskonale sprawdza się przy eliminowaniu wszelkich nieprawidłowości na kontach wynikowych.


Storno czarne – idea i zastosowanie


Alternatywną metodą korygowania błędnych zapisów księgowych jest storno czarne. Idea jego działania jest analogiczna jak idea storna czerwonego – pozwala korygować błędy w ewidencji, jednak zakłada użycie liczb dodatnich. Oznacza to, że korektę wprowadza się dokładnie na tych samych kontach, na których ujęto korygowaną operację, jednak po przeciwnych stronach. W rezultacie eliminowany jest wpływ błędnej operacji na bilans kont, jednak mniej lub bardziej istotnie zniekształcane są ich obroty. Jest to podstawowa różnica i zarazem najistotniejsza wada czarnego storna.

Biorąc pod uwagę powyższe, stosowanie czarnego storna nie jest zalecane w kontekście kont, które wykorzystywane są do obliczania wskaźników ekonomicznych, a także tych umieszczanych w sprawozdaniach finansowych.

storno-czarne-i-czerwone.jpg


Storno całkowite i częściowe – na czym polegają?


W kontekście eliminowania błędów na kontach księgowych wspomnieć warto również o dopuszczalnych postaciach samego storna – mowa o stornie całkowitym i częściowym. Co warto podkreślić, obie te postacie mogą występować zarówno w kontekście storna czerwonego, jak i czarnego.

O stornie całkowitym mówimy w sytuacji, gdy wprowadzana korekta jest równa błędnie wprowadzonej do ewidencji operacji. W ten sposób koryguje się chociażby operacje zaksięgowane przez pomyłkę, dwukrotnie lub na niewłaściwych kontach. Storno całkowite pozwala zniwelować wpływ całej operacji na konkretne konto księgowe. Storno częściowe to z kolei zapis korygujący, który pozwala skorygować błędny zapis na właściwych kontach, ale w niewłaściwych kwotach – np. na skutek przeprowadzenia błędnych kalkulacji.