Udostępnij:
22-10-2018

Split payment i jego konsekwencje dla Twojego biznesu

Rok 2018 to dla polskich przedsiębiorców okres rewolucyjnych zmian. Pierwsze było RODO, później nadszedł jednolity plik kontrolny, a na końcu split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności. I właśnie na tym ostatnim chcielibyśmy się dzisiaj skupić. Co powinieneś wiedzieć o split payment? Jakie mogą być jego konsekwencje dla Twojego biznesu? I w końcu, w jaki sposób eFaktoring NFG może Ci pomóc w kwestii zamrożonego VAT-u. O tym wszystkim przeczytasz w dalszej części artykułu.

Czym jest split payment?


Mechanizm podzielonej płatności, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia rozbicie płatności za nabyty produkt lub usługę na dwie części: kwotę netto oraz kwotę podatku VAT (zgodnie z wartościami przedstawionymi na fakturze). Obecnie korzystanie ze split paymentu jest dobrowolne – o podzieleniu płatności decyduje Klient, który opłaca otrzymaną fakturę VAT.

Jak wygląda to w praktyce?


Twój Klient kupił od Ciebie określony towar lub usługę, a Ty wystawiłeś mu fakturę VAT, na której wyszczególniona jest kwota netto oraz wartość podatku. Klient, opłacając fakturę, ma do wyboru dwie możliwości:

• przelać całą kwotę brutto na Twój rachunek firmowy – tak jak dotychczas;
• wykonać podzieloną płatność – w poleceniu przelewu wskazuje się kwotę brutto i zawartą w niej kwotę VAT.

W drugim przypadku kwota netto trafia na Twój rachunek firmowy, podatek ląduje zaś na przypisanym do niego rachunku pomocniczym VAT.

Zamrożony VAT – co ze środkami na rachunku VAT?


Co ważne, do pieniędzy, które trafią na konto VAT, masz ograniczony dostęp. Nie możesz po prostu wydać ich lub przelać na inny rachunek. Co zatem możesz z nimi zrobić? Oto dostępne możliwości:
• przelać kwotę podatku VAT swojemu kontrahentowi, płacąc za fakturę metodą split payment,
• zapłacić za podatek VAT Urzędowi Skarbowemu,
• przelać pieniądze na inny Twój rachunek VAT (powiązany z innym rachunkiem firmowym).

Na Twoje konto VAT mogą wpływać środki od Klientów oraz Urzędu Skarbowego (np. zwrot podatku). Jeżeli będziesz miał problemy z terminowym opłacaniem podatku, pieniądze z konta VAT mogą zostać zajęte w ramach egzekucji.

Split payment a konto firmowe


Od 1 lipca banki mają obowiązek automatycznego utworzenia pomocniczego rachunku VAT dla każdego konta firmowego. Jeżeli posiadasz rachunek firmowy, nie musisz podpisywać nowej umowy z bankiem czy składać wniosku o utworzenie konta VAT.
Jeżeli jednak prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i korzystasz jedynie z konta osobistego, nie będziesz miał możliwości powiązania go z osobnym kontem VAT. W takiej sytuacji nie będziesz mógł otrzymywać przelewów z komunikatem split payment, ani nie będziesz mógł opłacać faktur swoich kontrahentów przy użyciu split payment.

Zanim zrobisz przelew, czyli jak korzystać ze split payment


Jako odbiorca płatności faktury VAT nie masz wpływu na to, jaki sposób rozliczenia wybierze Twój kontrahent. Wolny wybór masz jednak wtedy, kiedy to Ty opłacasz fakturę. 
Jeżeli chcesz zapłacić za fakturę przy użyciu split payment, wystarczy, że w poleceniu przelewu zaznaczysz odpowiednią opcję i wskażesz kwotę brutto oraz kwotę VAT. Reszta pozostaje niezmienna – podajesz numer rachunku firmowego Klienta, jego NIP oraz numer faktury VAT . Banki automatycznie zaksięgują płatność za podatek na powiązanym z nim koncie VAT.

Split payment – dlaczego warto dzielić płatności?


Oto najważniejsze korzyści wynikające ze split payment:

• Ewentualna nadpłata VAT-u zwracana jest już w ciągu 25 dni (bez podzielonej płatności jest to 60 dni).
• Wyłączenie z solidarnej odpowiedzialności za VAT – przedsiębiorca, który nie korzysta ze split payment, solidarnie odpowiada za zaległości podatkowe swojego kontrahenta, jeżeli ten nie zapłaci VAT w wyznaczonym terminie. Split payment zwalnia z solidarnej odpowiedzialności.
• Zwolnienie z odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie VAT
• Środki na koncie VAT nie mogą być zajęte przez komornika (jednak mogą być zajęte przez Urząd Skarbowy).

Korzystanie z podzielonej płatności może być dla Ciebie gwarancją posiadania wystarczających środków do zapłaty należnego podatku VAT. Z tej perspektywy split payment może dawać większą kontrolę nad firmowymi finansami.

Split payment – jakie zagrożenia niesie dla Twojej firmy


Mechanizm podzielonej płatności, pomimo tego, że może wiązać się z kilkoma korzyściami, dla firm jest przede wszystkim znacznym utrudnieniem – zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców.

Spójrz, z jakimi zagrożeniami się wiąże:

• Ze względu na zamrożony VAT tracisz dostęp do aż 23% wartości faktury, co może spowodować utratę płynności finansowej.
• Nie możesz swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie VAT. Jest to szczególnie problematyczne, kiedy musisz zapłacić za dany produkt lub usługę w momencie jej nabycia (np. kupując paliwo) – całą kwotę, łącznie z podatkiem VAT, musisz opłacić gotówką lub kartą, bez możliwości skorzystania ze środków na rachunku VAT. W konsekwencji Twój budżet jeszcze bardziej się uszczupla.
• Aby przelać środki z konta VAT na rachunek ogólny, będziesz musiał złożyć odpowiednio uargumentowany wniosek do Urzędu Skarbowego; jeżeli zostanie on zaakceptowany, na środki możesz czekać nawet 60 dni.

Dodatkowo, split payment powoduje szereg utrudnień również ze strony przedsiębiorcy zlecającego płatność – brak możliwości wykonywania zbiorczych przelewów i związany z tym wzrost kosztów za obsługę przelewów  czy duże ryzyko pomyłek w ręcznym wpisywaniu kwot brutto i VAT w poleceniach przelewów.

Faktoring jako odpowiedź Twojego biznesu na split payment


Utrata swobodnego dostępu do aż 23% środków z wystawionych faktur może spowodować znaczne problemy z płynnością finansową w Twojej firmie, a także brak możliwości korzystania z zamrożonych środków podczas płatności gotówką lub kartą płatniczą. Jak możesz tego uniknąć? Pomocnym rozwiązaniem będzie eFaktoring NFG, dzięki któremu błyskawicznie otrzymasz środki z faktur o odroczonych terminach płatności. Pieniądze, na które musiałbyś czekać 30, 60 czy nawet 90 dni, mogą znaleźć się na Twoim koncie już w 15 minut.

Korzystając z  eFaktoringu, nie musisz obawiać się, że zamrożony VAT spowoduje brak wypłacalności w Twoim biznesie. Uzyskane środki możesz przeznaczać na finansowanie bieżącej działalności, wypłaty dla pracowników, inwestycje czy regulowanie opłat w ZUS-ie. Przekonaj się, jakie to proste!