Udostępnij:
09-12-2019

Różnice między faktoringiem cichym a jawnym

Faktoring ma niejedno oblicze – ta usługa finansowa występuje w kilkunastu wersjach, np. faktoring pełny, z regresem, odwrotny, eksportowy, restrukturyzacyjny, globalny. Najpopularniejsze jej formy to faktoring jawny oraz faktoring cichy. Co należy wiedzieć o tych dwóch rodzajach faktoringu?

Faktoring jawny


Faktoring jawny (in. notyfikowany, otwarty), jak sama nazwa wskazuje, jest ujawniany kontrahentom. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca podpisze umowę faktoringu jego kontrahenci zostaną o tym poinformowani. Tym samym otrzymując fakturę od faktoranta, kontrahent będzie świadomy tego, że wierzytelność z niej wynikająca została scedowana na faktora, czyli instytucję finansową oferującą usługę faktoringu. Ten właśnie niezależny podmiot sfinansuje kwotę z faktury, a następnie będzie wymagał uregulowania należności przez kontrahenta.

Kontrahent dokonuje przelewu na specjalne konto bankowe – konto faktora.

NFG widnieje na tzw. białej liście podatników w wykazie płatników VAT. Według nowych przepisów od września 2019 roku właśnie na konto z tej listy kontrahent musi dokonać wpłaty należności.

Zalety faktoringu jawnego


Faktoring jawny nie oznacza tylko pełnej transparentności między faktorem, faktorantem i kontrahentem. Dodatkowo w ramach tej usługi faktor oferuje wsparcie w zakresie uzyskania terminowej spłaty należności. NFG wraz z faktorantem będzie podejmować działania mające na celu uzyskanie spłaty wierzytelności przez kontrahenta. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli kontrahent będzie się uchylać od spłaty, to faktor będzie zmuszony dochodzić uregulowania należności od faktoranta w ramach uruchomienia tzw. faktoringu z regresem. 

Faktoring jawny ma też tę zaletę, że kontrahent, mając wiedzę o korzystaniu z takiej usługi przez wystawcę faktury, może być bardziej zmotywowany do uregulowania należności. Zdaje sobie bowiem sprawę, że ma do spłaty nie innego przedsiębiorcę, ale profesjonalną instytucję finansową.

Faktoring cichy


Faktoring cichy jest przeciwieństwem jawnego, co oznacza, że kontrahent nie jest informowany o tym, że wystawca faktury zawarł umowę faktoringu. Z perspektywy kontrahenta proces płatności faktury wygląda identycznie – otrzymuje dokument, reguluje płatności na konto przedsiębiorcy, który ją wystawił. Nie jest świadomy, że faktura została spłacona przez faktora.

Wystawca faktury otrzymuje pieniądze niemal od ręki i nie musi czekać na spłatę, zaś kontrahent może dokonać płatności w dowolnym momencie przed upływem terminu płatności z faktury. Spłaty faktora dokona faktorant: gdy już otrzyma płatności od kontrahenta, to ureguluje należność z faktorem.

Zalety faktoringu cichego


Ponieważ kontrahent nie jest informowany o scedowaniu wierzytelności na podstawie umowy faktoringu, nie dochodzi do zaburzenia zaufania między przedsiębiorcami. Nie da się bowiem ukryć, że kontrahent może poczuć, że wystawca faktury nie ma do niego zaufania, jeśli dowie się, że wybrał usługę faktoringu. Ponadto faktorant nie musi pytać kontrahenta o zgodę na cesję wierzytelności.

Różnice: faktoring jawny a cichy


Różnice między faktoringiem jawnym a cichym obejmują:
  • W faktoringu jawnym spłata jest wymagana od kontrahenta (do momentu wymagalności faktury), zaś w cichym od faktora (w rzadkich przypadkach faktoring cichy zmieniany jest w jawny, a spłata wymagana od kontrahenta).
  • Przed zawarciem umowy faktoringu jawnego badana jest wiarygodność kontrahentów, nie zaś faktoranta, zaś w faktoringu cichym firma faktoringowa dokładnie prześwietli faktoranta, bo to od niego wymaga spłaty.
  • Faktoring cichy wiąże się z większym ryzykiem dla firmy faktoringowej, dlatego jest droższy niż jawny.
  • W faktoringu jawnym trzeba uzyskać zgodę na cesję wierzytelności od kontrahenta, w cichym – nie.
  • W faktoringu jawnym faktor kontaktuje się kontrahentem, a także wspólnie z faktorantem uruchamia ewentualnie proces windykacji należności, zaś w cichym nie dochodzi do takiej sytuacji – faktor nie wysyła monitów z ponagleniem zapłaty.