Udostępnij:
17-06-2022

Rękojmia dla przedsiębiorcy jak dla konsumenta

Kupujący mogą się dziś cieszyć szeregiem praw i instrumentów ochrony konsumenckiej. W najbardziej komfortowej sytuacji są osoby prywatne, a więc ci, którzy kupują bez faktury lub rachunku na firmę. W jakich sytuacjach przedsiębiorcy mogą liczyć na równie wysoki poziom zabezpieczenia ich interesów jako kupujących? Jakie zmiany zaczęły obowiązywać w tym zakresie od 1 stycznia 2021 roku?

Podstawowe kategorie kupujących


Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zakres ochrony zależy od statusu kupującego. Z początkiem 2021 roku w przepisach wyszczególniono następujące grupy kupujących:

● Konsumenci, czyli osoby fizyczne, które dokonują zakupów na własne potrzeby.

● Przedsiębiorcy dokonujący zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc niepobierający faktury czy rachunku wystawionego na firmę.

● Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i dokonujące zakupu na firmę, który nie ma dla nich charakteru zawodowego (np. zakup wyposażenia do firmowej kuchni).

● Przedsiębiorcy dokonujący zakupu bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Co do zasady przepisy prawa chronią w pierwszej kolejności podmioty mające ograniczone możliwości w zakresie samodzielnej walki o swoje interesy. Mowa w tym przypadku o konsumentach oraz przedsiębiorcach, którzy dokonują zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podmioty te mogą liczyć na wszystkie prawa konsumenckie.

W nieco trudniejszym położeniu znajdują się profesjonalne podmioty, a więc przedsiębiorcy dokonujący zakupu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mniejszy zakres ochrony konsumenckiej wynika w tym przypadku z tego względu, że przedsiębiorcy mają dowolność w zakresie kształtowania zawieranych z innymi podmiotami umów. Mogą tym samym we własnym zakresie zadbać o zabezpieczenie swoich interesów.

Oczywiście nie jest tak, że profesjonalne podmioty nie cieszą się żadnymi prawami konsumenckimi. Wprowadzone z początkiem 2021 roku przepisy gwarantują w konkretnych przypadkach przedsiębiorcom zarejestrowanym w CEIDG zwiększony zakres ochrony ich praw. Mowa między innymi o:

● zakazie stosowania przez sprzedających klauzul niedozwolonych,

● szerszej ochrony w zakresie rękojmi,

● możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w terminie do 14 dni.

rekojmia-dla-przedsiebiorcy-(1).jpg


Gwarancja i rękojmia dla przedsiębiorcy


Choć zakres ochrony konsumenckiej jest mocno zróżnicowany dla poszczególnych grup kupujących, istnieją instrumenty ochrony, które przysługują każdemu kupującemu. Mowa o sytuacjach, gdy dokonujemy zakupu rzeczy lub usług, które okazują się wadliwe. W takich sytuacjach każdy ma prawo do skorzystania z takich instrumentów ochrony, jak:

● rękojmia za wady (fizyczne i prawne),

● gwarancja jakości.

Przedsiębiorca może zgłosić sprzedającemu wadę i skorzystać z rękojmi, jednak tylko w sytuacji, gdy wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, licząc od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem od reguły są nieruchomości, dla których okres rękojmi jest wydłużony do 5 lat. Rękojmia stanowi tym samym prawną odpowiedzialność sprzedającego za ewentualne wady fizyczne lub niezgodność sprzedawanej rzeczy z umową. W przypadku stwierdzenia wady przedsiębiorca może żądać:

● obniżenia ceny,

● naprawy,

● wymiany,

● odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorca, który dokonuje zakupu o niezawodowym charakterze, może od 1 stycznia 2021 roku oczekiwać rozpatrzenia złożonej reklamacji z tytułu rękojmi w terminie zaledwie 14 dni. Przed tą datą z uprawnienia tego korzystać mogli jedynie konsumenci. Analogiczna sytuacja tyczy się prawa odstąpienia od umowy. Przedsiębiorcy dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą niestety nie mogą skorzystać z takich uprawnień.

Faktury zakupowe na raty

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to warto byś znał Fakturatkę
świetne narzędzie dla firm, dzięki któremu mali przedsiębiorcy rozkładają na raty faktury zakupowe z przyszłym terminem płatności. A co ważne mogą to być faktury zarówno za sprzęt, towar czy zakupioną usługę np. nową stronę internetową, remont lokalu usługowego czy sesję zdjęciową do reklamy. Sam proces rozkładania na raty jest bardzo prosty - wystarczy na specjalnie przygotowanym kalkulatorze wskazać kwotę faktury i liczbę rat na jaką chce się rozłożyć płatność, a następnie zaakceptować warunki finansowania SMSem. NFG reguluje płatność w terminie na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto wskazane przez NFG.