Udostępnij:
12-09-2019

Podwyżki składek ZUS w 2020

1316,97 zł — tyle w 2019 roku wynosi kwota miesięcznych składek ZUS z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W 2020 roku przedsiębiorcy oddadzą ZUS-owi jeszcze więcej — niemal 1500 zł! Zwłaszcza dla tych, wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności, takie wydatki mogą poważnie zachwiać płynnością finansową.
Przedsiębiorcy, którzy założyli własną firmę przez 24 miesiące mogą opłacać preferencyjne składki ZUS. Po tym okresie muszą co miesiąc odprowadzać do ZUS-u świadczenia w standardowej wysokości.

Preferencyjne i standardowe składki ZUS


Podstawę wymiaru preferencyjnych składek stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku (podstawa wymiaru w 2019 r - 675 zł = 2250 x 30%).

W tym roku suma preferencyjnych składek wynosi 555,89 zł (ze składką chorobową) lub 539,35 (bez niej).

Na tę sumę składają się:
 • ubezpieczenie emerytalne (19,52% wymiaru) -131,76 zł,
 • ubezpieczenie rentowe (8%) - 54 zł,
 • ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) - 11,27 zł,
 • ubezpieczenie chorobowe (opcjonalnie, 2,45%) - 16,54 zł,
 • ubezpieczenie zdrowotne - 342,32 zł (wysokość składki zdrowotnej zarówno w przypadku standardowych, jak i preferencyjnych składek zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców w IV kwartale roku).

Podstawę wyliczenia składki ZUS w standardowej wysokości stanowi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie za pracę, które w 2019 roku wynosi 4765 zł (podstawa wymiaru - 2859 zł = 4765 x 60%). Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, który nie może już skorzystać z preferencyjnych składek musi w każdym miesiącu przelać na konto ZUS-u aż 1316,97 zł (ze składką chorobową) lub 1246,92 zł (bez niej).

Na tę sumę składają się:
 • ubezpieczenie emerytalne (19,52% wymiaru) - 558,08 zł,
 • ubezpieczenie rentowe (8%) - 228,72 zł,
 • ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) - 47,75 zł,
 • ubezpieczenie chorobowe (opcjonalnie, 2,45%) - 70,05 zł,
 • FP i SFWON (2,45%) - 70,05 zł,
 • ubezpieczenie zdrowotne - 342,32 zł.

Rosną wynagrodzenia i… składki


Jeśli wynagrodzenia za pracę rosną, podążają za nimi również składki ZUS. Zgodnie z prognozami, średnia krajowa w 2020 r. wyniesie 5227 zł, a minimalne wynagrodzenie - 2450 zł.

Dla osób prowadzących własną firmę oznacza to jedno — podwyżki.

Zgodnie z szacunkami w przyszłym roku przedsiębiorca, który opłaca standardowe składki odda ZUS-owi prawie 1500 zł!

Szczególnie dla firm, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności to bardzo zła wiadomość.

Jeśli wystawisz fakturę z terminem płatności na 60 czy 90 dni, dostaniesz pieniądze dopiero po kilku miesiącach. W takich okolicznościach wszystkie niezbędne wydatki — wysokie składki ZUS, wynagrodzenia dla pracowników, rachunki czy faktury za zakup towaru będziesz musiał opłacić pieniędzmi z innego źródła. Nie masz oszczędności, poduszki finansowej czy wolnych środków na obrót? Przestój wynikający z odroczonych terminów może poważnie zaburzyć finansową płynność firmy i narazić na poważne konsekwencje ze strony organów podatkowych!

Co zrobić, aby uniknąć czarnego scenariusza?

Skuteczne rozwiązanie — faktoring


Skutecznym sposobem, który pozwoli wyeliminować negatywne konsekwencje odroczonych płatności, jest faktoring.

Polega on na natychmiastowej wypłacie pieniędzy — całości lub części kwoty umieszczonej na fakturze. Gotówkę wypłaca faktor, czyli podmiot świadczący usługę faktoringu. Dzięki faktoringowi nie będziesz musiał czekać na przelew od kontrahenta, a Twoja płynność finansowa pozostanie niezachwiana. W zależności od rodzaju faktoringu, obowiązek spłaty faktury spocznie na Tobie (czyli faktorancie) lub Twoim kontrahencie (zwanym dłużnikiem faktoringowym).

Kiedy dostanę płatność od klienta, przelewam należność wraz z niewielką prowizją na konto firmy faktoringowej. To naprawdę prostsze i tańsze niż można przypuszczać — tłumaczy Mariusz, 35-letni właściciel firmy transportowej z Bydgoszczy.

Faktoring to skuteczny sposób na zachowanie finansową płynności. A ta pozwala budować wiarygodność w oczach pracowników, efektywną współpracę z klientami i wizerunek rzetelnego przedsiębiorcy w oczach potencjalnych partnerów biznesowych.