Udostępnij:
07-02-2022

Na czym polega finansowanie faktur?

Przedsiębiorca zmagający się z problemami z płynnością finansową może poszukiwać niezbędnych środków na wiele różnych sposobów. Niezwykle szybkim i elastycznym rozwiązaniem jest finansowanie faktur, czyli faktoring. W jaki sposób przedsiębiorca może zamienić faktury na gotówkę i w ten sposób sfinansować własne zobowiązania? Jakie warunki musi spełniać faktura, którą można sfinansować?

Czym jest finansowanie faktur?Wielu przedsiębiorców funkcjonuje w środowisku, w którym kredytowanie kontrahentów jest standardem, a nierzadko wręcz warunkiem rozpoczęcia współpracy. Doskonale zdają sobie z tego sprawę przedsiębiorcy reprezentujący branżę transportową, handlową czy budowlaną. W ich przypadku wystawianie faktur z terminem płatności odroczonym nawet o kilka miesięcy nie jest niczym nadzwyczajnym.

Jeśli firma współpracuje z wieloma takimi kontrahentami lub odroczenia płatności wymaga strategiczny klient, sytuacja z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej może być bardzo wymagająca. Nawet tymczasowa jej utrata może bowiem wpędzić firmę w poważne problemy, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jej upadku.

W tak trudnych sytuacjach przedsiębiorcy zmuszeni są najczęściej sięgać po finansowanie z zewnątrz. Kredyt lub pożyczka to prawdopodobnie najbardziej oczywiste rozwiązania, jednak nie zawsze najlepsze. Wnioskowanie o dodatkowe środki w banku wymaga posiadania zdolności kredytowej i przejścia przez długi proces weryfikacji. Bank może wymagać również ustanowienia zabezpieczenia na majątku firmy. Co w sytuacji, gdy firma funkcjonuje od niedawna? Uzyskanie kredytu przez firmę, która działa na rynku krócej niż 2 lata, na ogół jest bardzo trudne.

Alternatywą dla kredytu może być jednak finansowanie faktur, czyli faktoring. Jest to niezwykle elastyczna usługa finansowa, która pozwala odzyskać środki zamrożone na fakturach z odroczonym terminem płatności wystawionych kontrahentom. W rezultacie przedsiębiorca nie musi czekać kilka miesięcy na otrzymanie należnych mu środków – sprzedaje fakturą firmie faktoringowej i środki otrzymuje od ręki. Wszystko to bez zbędnych formalności, dokumentowania zdolności kredytowej czy długotrwałego procesu weryfikacji. Co ważne, pozyskane w ten sposób środki przedsiębiorca może przeznaczyć na dowolny cel – nie ma tu mowy o konkretnym charakterze finansowania, który jest typowy dla kredytu.


Kto może skorzystać z finansowania faktur?


Choć faktoring może się wydawać usługą, która zarezerwowana jest dla dużych podmiotów, tak naprawdę sięgnąć może po niego każdy – bez względu na skalę prowadzonego biznesu. Sprawdzi się zarówno w przypadku małych i średnich przedsiębirostw, jak i działającego w pojedynkę freelancera. Jest to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje elastycznej i szybkiej formy finansowania działalności. Nie tylko dla podmiotów, które zmagają się z problemami z płynnością finansową, lecz także dla firm potrzebujących dodatkowych środków na inwestycje czy zakup materiałów niezbędnych do rozpoczęcia kolejnego zlecenia.

Czy każdą fakturę można zamienić na gotówkę?


By faktura mogła zostać sfinansowana przez firmę faktoringową, musi ona spełniać kilka warunków. Kluczowe jest to, by faktura nie była przeterminowana i była wystawiona kontrahentowi z odroczonym terminem płatności. Firma faktoringowa może wprawdzie pomóc w ramach odrębnej, dodatkowo płatnej usługi, w procesie windykacji należności, jednak w momencie sprzedaży faktury nie może być ona przeterminowana.

Minimalna kwota finansowanej faktury to co do zasady 200 zł netto (finansowane są również faktury wystawione w walutach obcych), maksymalna jest zaś ograniczona wysokością dostępnego dla klienta limitu.

Jak sfinansować pierwszą fakturę?


Przed rozpoczęciem procedury finansowania faktury należy zweryfikować, czy faktura spełnia wymagania stawiane przez firmę faktoringową. W NFG finansujemy faktury VAT wystawione polskim kontrahentom z terminem płatności odroczonym o 7–90 dni i minimalnej wartości 200 zł netto. Akceptujemy również faktury wystawione w obcych walutach.
Przekazanie faktury do finansowania wymaga zarejestrowania się w Systemie Obsługi Faktoringu, wybrania limitu, wskazania najczęstszych terminów odraczania faktur i przekazania kilku dodatkowych informacji. Na tej podstawie system w kilka chwil podejmuje decyzję o przyznaniu limitu i otwiera możliwość finansowania faktur. Cały proces nie powinien trwać dłużej niż 10 minut. Początkowy limit wynosi nawet 120 00 zł. 

Po rejestracji w systemie i uzyskaniu limitu wystarczy jedynie wprowadzić do systemu fakturę do sfinansowania. Pieniądze na rachunek przedsiębiorcy przekazane zostaną po zaledwie kilku minutach. 

W zależności od wybranej formy faktoringu kontrahent może, ale nie musi, być poinformowany o fakcie sprzedaży faktury. Jeśli przedsiębiorca obawia się naruszenia dobrych relacji z kontrahentem, może zdecydować się na faktoring cichy, który zobowiązuje go do rozliczenia się z firmą faktoringową po opłaceniu faktury przez kontrahenta.

Wybierając faktoring jawny, kontrahent otrzyma od faktora nowy rachunek bankowy, na który będzie musiał przelać środki wynikające z faktury. W NFG można jeszcze skorzystać z faktoringu zaliczkowego, czy autorskiego faktoringu jawnego ekspres.