Udostępnij:
08-07-2022

Jak działa leasing i co może obejmować?

Leasing cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością, a wszystko z tego względu, że jest nierzadko korzystniejszym wariantem finansowania niż kredyt bankowy. Trzeba jednak być świadomym tego, że koszty to niejedyny czynnik, z jakim należy się liczyć w momencie wyboru takiej formy finansowania. Podpowiadamy, na co uważać i co wziąć pod uwagę przy analizowaniu ofert leasingowych.

Jak działa leasing?


Leasing to forma finansowania, która jest doskonale znana przedsiębiorcom, jednak warto przytoczyć jego definicję z art. 709 Kodeksu cywilnego:
„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”.

Co przekonuje przedsiębiorców do tego, by sięgać po leasing? Powodów jest wiele, jednak kluczowe są korzyści ekonomiczne – w wielu przypadkach leasing jest po prostu tańszy niż kredyt, a dodatkowo oszczędza przedsiębiorcy wielu zmartwień. Po zakończeniu umowy można bowiem zawrzeć kolejną i cieszyć się zupełnie nowym samochodem czy sprzętem.

Istotną zaletą leasingu jest również to, że jego przedmiotem mogą być środki trwałe, których finansowanie kredytem nie zawsze jest możliwe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym, w rachunkowości przedsiębiorstw zwane środkiem trwałym”. Oznacza to, że przedsiębiorca może przy pomocy leasingu sfinansować zakup nowego lub używanego samochodu, niezbędnych maszyn, sprzętu biurowego, linii produkcyjnej, a nawet nieruchomości.


Auto w leasing na firmę


Najczęstszym przedmiotem umów leasingowych są samochody. Auto w leasing wziąć możemy na dwa sposoby – tj. korzystając z dwóch różnych wariantów leasingu:

● leasingu operacyjnego,

● leasingu finansowego.

Leasing operacyjny, zwany też leasingiem usługowym, to umowa przekazania auta do użytkowania w zamian za opłacanie rat leasingowych. O leasing taki musimy zawnioskować, uzyskać pozytywną decyzję oraz podpisać stosowną umowę. Opłatę wstępną możemy wliczyć w koszty uzyskania przychodu. W koszty wliczamy też raty leasingowe, koszty ubezpieczenia oraz utrzymania pojazdu. Po zakończeniu umowy samochód możemy wykupić.

Leasing finansowy, zwany kapitałowym, działa nieco inaczej, gdyż zakłada ujęcie przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych, co oznacza, że przedsiębiorca dokonuje dla niego odpisów amortyzacyjnych. Miesięczna rata dzielona jest na dwie części – kapitałową i odsetkową. W koszty wrzucić można jedynie odsetkową jej część. Leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, zaś finansowy jako dostawa towarów, dlatego też podatek VAT musi zostać w leasingu finansowym zapłacony z góry. Po zakończeniu umowy przedsiębiorca ma prawo wykupić auto.


co-mozna-wziac-w-leasing.jpg

Na co uważać przy leasingu?


Rozważając umowę leasingu, trzeba być świadomym pewnych ryzyk, które się z nią wiążą. Jeśli samochód będący przedmiotem umowy leasingu zostanie skradziony, leasingodawca ma prawo żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich rat. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku uszkodzenia przedmiotu umowy. Warto tym samym zadbać o dobre ubezpieczenie.

Należy zwrócić uwagę również na zapisy dotyczące opóźnień w spłacie. W skrajnych przypadkach, po zignorowanym przez leasingobiorcę wezwaniu do zapłaty, umowa może zostać wypowiedziana. Podobne konsekwencje mogą wystąpić w przypadku wykorzystywania przedmiotu leasingu w nienależyty sposób lub przez osoby trzecie (bez wiedzy i zgody użyczającego).

Przed podpisaniem umowy warto też zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji, a także zasadami rozliczenia umowy. Unikniemy dzięki temu wielu nieprzyjemnych niespodzianek.


Alternatywa dla leasingu


Procedura uzyskania leasingu i skomplikowany wykup powoduje, że wielu przedsiębiorców rozgląda się za inną forma finansowania działalności. Rozwiązaniem jest np. Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!