Udostępnij:
03-08-2020

Im większa firma, tym chętniej inwestuje – mniejsza ogląda każdą złotówkę

Pomimo kryzysu, co ósmy przedsiębiorca w najbliższym czasie planuje nowe inwestycje. 60% z nich zamierza kupić maszyny i sprzęt, prawie ¼ chce przeznaczyć dodatkowe środki na cyfryzację. Największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje budowlane i remontowe. Równocześnie rośnie grupa firm, które odkładają w czasie przyszłe nakłady finansowe. Tak wynika z 3. edycji badania „KoronaBilans MŚP” przygotowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów.
78% przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie zamierza inwestować. Inne plany ma 14% z nich. W porównaniu z poprzednią edycją badania „KoronaBilans MŚP”, grupa ta nieznacznie się zmniejszyła. Wciąż jest ich jednak więcej niż w maju, kiedy takie plany miało 12% firm. W najlepszej sytuacji są średnie przedsiębiorstwa. W tej grupie inwestować zamierza prawie co trzecia firma. Dużo ostrożniejsi są mikroprzedsiębiorcy. Prawie 90% z nich jest zdania, że nowy sprzęt lub remont mogą poczekać. Z tego wynika, że im mniejsza firma, tym większa ostrożność, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy.

Nowe maszyny na szczycie listy życzeń


Najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorcy planujący w najbliższym czasie zakup nowego sprzętu i maszyn. To 60% spośród wszystkich, którzy zamierzają inwestować.
  • W głównej mierze swoje środki na ten cel chcą przeznaczyć firmy z branży budowlanej i produkcyjnej, 
  • kolejne wskazania na liście to inwestycje w systemy IT (24%),
  • prace budowlane i remontowe (24%)
  • oraz zakup materiałów (12%).
Dużą zmianę można zauważyć, porównując liczbę przedsiębiorców myślących o przebudowie lub renowacji biura. Takie plany snuje obecnie co czwarta firma, choć wcześniej zamiar taki miało zaledwie 10% z nich. Najaktywniejsze prace remontowe prowadzić będą małe i średnie przedsiębiorstwa z branży usługowej. Chcą zapewne wykorzystać sytuację, w której duża część załogi zdalnie wykonuje swoje obowiązki.

- Część firm, zwłaszcza tych najmniejszych, wstrzymuje od inwestowania obawa przed utratą płynności finansowej. Jest to zrozumiałe i podyktowane swego rodzaju ostrożnością. Pamiętajmy jednak, że bez inwestowania chociażby w sprzęt IT, oprogramowanie czy szkolenia dla pracowników takie firmy tracą konkurencyjność na rynku. Tymczasem jeśli tylko posiadają wolne środki w budżecie, powinny przeznaczyć je na inwestycje, które gwarantują rozwój, a działalność operacyjną, bieżącą sfinansować na przykład faktoringiem. Uwolnienie środków zamrożonych w fakturach pozwala w pełni bezpiecznie wykorzystać kapitał obrotowy firmy bez ryzyka utraty płynności finansowej – radzi Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu firmy faktoringowej NFG.

Wykorzystać zainteresowanie zakupami online


Według badania „KoronaBilans MŚP”, ponad 1/3 firm planuje w najbliższym czasie przenieść swoją działalność do Internetu. To głównie średnie przedsiębiorstwa, przedstawiciele branży usługowej. To ostatni dzwonek dla firm, które jeszcze tego nie zrobiły. Każdy dzień zwłoki w tym zakresie przynosi straty. Jak wynika bowiem z raportu „Omni-commerce. Kupuję wygodnie 2020” zrealizowanego przez Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej już ponad 70% Polaków robi zakupy w Internecie. Nie dziwi zatem, że duża część przedsiębiorców zainwestowała w rozwój swoich systemów IT oraz powstawanie sklepów online. Dodatkowych środków na cyfryzację możemy się spodziewać głównie w branży handlowej.

- Jak widać, przedsiębiorcy różnie reagują na sytuację na rynku. Większe firmy lepiej zdały egzamin z cyfrowej transformacji. Mniejsze kilka razy oglądają każdą złotówkę. Wstrzymanie inwestycji może być z jednej strony oznaką ostrożności, ale z drugiej może skutkować utratą pewnych szans i okazji do zarobku. Firmy, które szybko wdrożyły działalność online’ową, stosunkowo dobrze przetrwały lockdown i zapewniły sobie stały dopływ nowych klientów. Ci zaś, którzy długo się wahali, dziś już mogą nie nadrobić strat wynikających z przestoju – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.


III edycja ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec czerwca 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 305 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI. Pełen raport dostępny na: https://koronabilans.krd.pl/.