Skąd pozyskać finansowanie na bieżącą działalność i rozwój firmy – czyli o szczegółach działania faktoringu i nie tylko.