Udostępnij:
16-03-2023

Dotacje dla firm – gdzie ich szukać i jak wnioskować?

Rozpoczęcie przygody z biznesem nierzadko wymaga zaangażowania sporych środków finansowych. Na ogół młode biznesy finansowane są przy pomocy środków własnych założycieli, jednak nie jest to jedyna forma finansowania, którą warto rozważyć. W uruchomieniu oraz rozwoju biznesu pomóc mogą również dotacje dla firm. Podpowiadamy, gdzie szukać informacji na ich temat i jak wnioskować o środki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Najpopularniejsze sposoby finansowania biznesu


Uruchomienie własnej działalności gospodarczej wymaga na ogół posiadania znacznego kapitału. Najczęściej pochodzi on ze środków własnych założycieli lub najróżniejszych dotacji. Banki niechętnie finansują nowe przedsięwzięcia biznesowe, gdyż wiąże się to z dużym ryzykiem. Na ogół wymagają udokumentowania dochodów z dwóch ostatnich lat, co przy nowych przedsięwzięciach jest po prostu niemożliwe.

Między innymi z tego względu wielu przedsiębiorców rozpoczyna działalność na niewielką skalę, a następnie wraz z pojawieniem się pierwszych klientów i pierwszych zysków finansuje dalszy rozwój bieżącymi zyskami. Pierwsze wystawione kontrahentom faktury to również szansa na skorzystanie z faktoringu. Faktoringo usługa pozwalająca na odzyskanie środków zamrożonych na fakturach z odroczonym terminem płatności. Sprzedając fakturę firmie faktoringowej, przedsiębiorca nie musi oczekiwać na zapłatę kilka tygodni czy nawet miesięcy, gdyż środki otrzymuje niemal od ręki i może je przeznaczyć na dowolny cel.Skorzystać można również z usługi rozłożenia faktury zakupowej na dogodne raty (usługę taką oferuje chociażby Fakturatka), co stanowi alternatywę dla kredytu w banku.  Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.Wspomnieć należy również o wszelkiego rodzaju dotacjach, które bardzo często adresowane są do drobnych przedsiębiorców oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem. Bardzo często dotacje takie oferowane są osobom spełniającym określone warunki – zamieszkującym regiony o wysokim bezrobociu, będącym w określonym wieku lub planującym działalność o konkretnym profilu.


Dotacje dla firm – gdzie szukać informacji?


Poszukując informacji na temat dostępnych dotacji dla nowo powstających firm czy na rozwój tych już istniejących, warto przede wszystkim odwiedzić strony internetowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Portal Funduszy Europejskich. Każde z tych źródeł zawiera wiele cennych informacji na temat aktualnych programów wsparcia i warunków, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o finansowe wsparcie. Osoby bezrobotne, które planują uruchomienie własnej działalności gospodarczej, mogą również zainteresować się ofertą wsparcia przygotowaną przez powiatowe urzędy pracy.


Dotacje unijne i krajowe


Oferowane przedsiębiorcom dotacje mają na ogół formę bezzwrotnego wsparcia, o ile spełnione zostaną ustalone warunki. Przykładowo dotacje oferowane przez powiatowe urzędy pracy mogą maksymalnie wynieść równowartość sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (aktualnie nieco ponad 38 tys. zł). Środków tych przedsiębiorca nie musi zwracać, o ile spełni stawiane warunki i nie zamknie działalności przed upływem 12 miesięcy.

W ramach wsparcia z Funduszy Europejskich liczyć można zarówno na dotacje, jak i korzystnie oprocentowane pożyczki czy poręczenia. Oferowane wsparcie adresowane jest przede wszystkim do osób bezrobotnych, jednak nie jest to regułą. Duże szanse na finansowanie mają podmioty reprezentujące inteligentne specjalizacje, prowadzące prace badawczo-rozwojowe, wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne, zajmujące się ochroną środowiska naturalnego czy prowadzące działalność szkoleniową. Kwoty wsparcia mogą być naprawdę znaczące, jednak wiąże się to z koniecznością spełnienia szeregu stawianych warunków.