Udostępnij:
23-06-2022

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Coroczne rozliczenie podatku to zmora wielu Polaków. Szczególnie tych, którzy spodziewają się dopłaty. Istnieją skuteczne sposoby na to, by zmniejszyć wysokość należnego podatku. Jedną z najciekawszych i jednocześnie najbardziej korzystnych ulg podatkowych jest ulga termomodernizacyjna. Na czym polega? Kto może z niej skorzystać?
Aby zrozumieć istotę ulgi termomodernizacyjnej, należy rozpocząć od definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Szukać jej należy w art. 5a pkt 18c ustawy o PIT, który wskazuje, że jest to przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

● ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania,

● ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,

● wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła,

● całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna jest tym samym preferencją podatkową pozwalającą na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na zdefiniowane powyżej przedsięwzięcie termomodernizacyjne. W ramach ulgi od przychodu odliczyć można aż 53 000 zł! W tym momencie pojawia się kluczowe pytanie: kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i jak ją odliczyć?

ulga-termomodernizacyjna-(1).jpg


Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?


Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej oczywiście związane jest z koniecznością spełnienia pewnych warunków. Preferencja podatkowa przysługuje:

● podatnikom, których dochody opodatkowane są zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy i skala podatkowa),

● podatnikom rozliczającym się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zaznaczyć należy również, że ulga adresowana jest wyłącznie do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych – mowa zarówno o budynkach wolnostojących, jak i bliźniakach czy szeregowcach. W celu zapoznania się z definicją jednorodzinnego budynku mieszkalnego, warto zajrzeć do art. 3 pkt 2a ustawy Prawo budowlane.


Jakie wydatki można odliczyć?


Materiały budowlane, urządzenia i usługi, które związane są z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i jednocześnie podlegają odliczeniu również zostały wyszczególnione w stosownym dokumencie – tj. załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Są to m.in.: zbiorniki na gaz lub olej, kondensacyjne kotły gazowe lub olejowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, stolarka okienna i drzwiowa, bramy garażowe, a także usługi montażowe oraz usługi wykonania audytu energetycznego, analiz termograficznych czy dokumentacji projektowej.

Warto wiedzieć, że  jeśli prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą to faktury za urządzenia, materiały i usługi można rozłożyć na raty dzięki Fakturatce. Sprawdź jakie to proste.