Udostępnij:
26-11-2021

Czy warto windykować przeterminowane faktury?

Opóźnienie w płatnościach to jeden z najpoważniejszych problemów dzisiejszego biznesu. Jeśli Twoi kontrahenci nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, nie czekaj, działaj. Windykacja niezapłaconych faktur to jedyne rozwiązanie, gdy do przeterminowania faktury już doszło. W przyszłości do wyboru będziesz mieć co najmniej kilka możliwości ochrony przed zatorami płatniczymi.

Bądź świadomym przedsiębiorcą


Dla wielu przedsiębiorców podstawowym problemem jest wyegzekwowanie zapłaty za zaległe faktury.

Jan, właściciel przedsiębiorstwa transportowego, miał problem z nieuczciwym kontrahentem. Wielokrotnie próbował z nim rozmawiać – na początku słyszał, że klient zaraz opłaci fakturę. Później, że akurat coś mu wypadło. W stosunkach między kontrahentami pojawiło się widmo windykacji niezapłaconych faktur.

Czy klient zapłacił? Nie, przestał odpowiadać na próby kontaktu. Jan zastanawiał się, co z tym zrobić i czy warto występować na drogę sądową, aby otrzymać zapłatę za wykonaną pracę. Wcześniej korzystał już z usługi, jaką jest eFaktoring, jednak wiedział, że nie będzie to możliwe rozwiązanie w tej sytuacji. Zaczął więc zastanawiać się, jaka metoda na odzyskanie należności z faktur będzie dla niego najkorzystniejsza.

Wiele dróg – jeden cel


Podstawowym celem wszystkich osób, które mają wymagalne zaległe faktury, jest odzyskanie należności. Istnieje kilka sposobów na pomyślne zakończenie sprawy.

Najpopularniejsze rozwiązania mające na celu odzyskiwanie należności z faktur to:

● próba polubownego zakończenia sporu,
● wystąpienie z pozwem do sądu na własną rękę,
● zatrudnienie firmy windykacyjnej do występowania w imieniu wierzyciela,
● sprzedaż wierzytelności.

Wskazane rozwiązania mają swoje wady i zalety. Niektóre wymagają zaangażowania ze strony wierzyciela, inne przenoszą odpowiedzialność na osoby trzecie. To, która metoda najlepiej sprawdzi się w przypadku konkretnego przedsiębiorcy, jest zależne od wielu czynników. Windykacja faktur powinna więc być każdorazowo przeprowadzana z uwzględnieniem sytuacji stron umowy.

Rozwiązanie na miarę potrzeb Twojego przedsiębiorstwa – kiedy można sprzedać wierzytelności?


Sprzedaż wierzytelności w niektórych przypadkach może się okazać sposobem na pozbycie się problemu. Zgodnie z artykułem 514 Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, że przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.

Na tej podstawie duża część wierzycieli może sprzedać dług. Rozwiązanie może się okazać w niektórych przypadkach lepsze niż tradycyjna windykacja faktur. Cesja wierzytelności będzie szczególnie korzystna, gdy dłużnik jest niewypłacalny lub ogłosił upadłość, a także gdy wierzyciel potrzebuje środków natychmiast.

Windykacja niezapłaconych faktur przeprowadzona z pomocą firmy windykacyjnej może jednak okazać się bardziej opłacalna. Szczególnie korzystnym rozwiązaniem jest windykacja na koszt dłużnika. W tym przypadku to osoba, która nie uregulowała należności w terminie, będzie musiała zarówno spłacić dług, jak i pokryć koszt poniesiony w związku ze skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej.

Faktoring zamiast windykacji faktur – czy to ma sens?


Faktoring jest usługą, która znacznie poprawia płynność finansową przedsiębiorstw i zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych. Nie sprawdzi się jednak w przypadku faktur przeterminowanych.

Z tego względu o ile faktoring nie pomoże, gdy windykacja niezapłaconych faktur stała się faktem, to po przykrych doświadczeniach z zaległymi fakturami warto pomyśleć o skorzystaniu z niego w przyszłości. Możliwość uzyskania środków objętych rachunkiem niezwłocznie po dokonaniu zlecenia sprawia, że faktoring jest znacznie szybszym i korzystniejszym rozwiązaniem niż przedstawione powyżej sposoby na odzyskiwanie należności z faktur.