Udostępnij:
05-05-2022

Co to jest VAT OSS i kogo dotyczy?

W połowie 2021 roku weszły w życie nowe przepisy – tzw. pakiet e-commerce (VAT OSS). Przepisy ułatwiają rozliczenia podmiotom, które sprzedają swoje towary i usługi elektroniczne na rynkach zagranicznych. Czym jest procedura VAT OSS i jakie uproszczenia dla przedsiębiorców przewiduje? Czy w każdej sytuacji warto skorzystać z procedury VAT OSS? Jak do niej przystąpić?

Czym jest VAT OSS?


Jeszcze do niedawna polski podatnik, który prowadził sprzedaż na internetowych platformach, a jego odbiorcami były osoby nieprowadzące działalności gospodarczej z innych krajów UE, musiał pilnować obowiązujących limitów. Po ich przekroczeniu konieczne było zarejestrowanie się do VAT w konkretnym kraju, co istotnie utrudniało rozliczenia. Wszystko zmieniło się 1 lipca 2021 roku, kiedy to na terenie całej Unii Europejskiej wprowadzono możliwość rozliczania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość w ramach procedury OSS (One Stop Shop). Co oznacza to w praktyce? Możliwość rozliczenia takich transakcji we własnym kraju poprzez złożenie stosownej deklaracji do polskiego urzędu skarbowego.

Jak wprowadzona zmiana wpływa na przedsiębiorców? Zmiana jest niewątpliwie bardzo korzystna, gdyż istotnie upraszcza dotychczasowe procedury i pozwala dzięki temu zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Dotychczas przedsiębiorcy byli zobowiązani do bieżącego monitorowania limitów sprzedaży zrealizowanej w konkretnych krajach, a w przypadku ich przekroczenia rejestrowania się do VAT w każdym z krajów z osobna. Często wymagało to korzystania z pomocy doradców doskonale orientujących się w przepisach podatkowych danego kraju, co generowało dodatkowe koszty. Dziś wystarczy tylko rejestracja do VAT OSS i jedna zbiorcza deklaracja do krajowego urzędu skarbowego.

Zobacz także: Polski Ład zmieni warunki funkcjonowania przedsiębiorstw niezależnie od branży


Kogo dotyczy VAT OSS?


Rejestracja do VAT OSS jest dobrowolna i zależna od woli przedsiębiorcy. Konieczne jest wciąż monitorowanie wartości zrealizowanej sprzedaży wysyłkowej lub świadczonych usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych z innych krajów Unii Europejskiej, jednak już nie dla każdego kraju z osobna.

Obowiązujący dziś limit wynosi 10 000 euro. O ile nie zostanie on przekroczony, przedsiębiorcy rozliczają taką sprzedaż w sposób analogiczny jak sprzedaż krajową – tj. stosując polskie stawki VAT. Po przekroczeniu limitu przedsiębiorca może zarejestrować się do VAT OSS i wystawiać klientom faktury ze stawkami VAT, jakie obowiązują w ich kraju. Nie oznacza to jednak konieczności rejestracji do VAT w tych krajach – zagraniczny podatek VAT mogą odprowadzać do urzędu skarbowego w Polsce.

Możliwość rozliczenia zagranicznego podatku VAT w polskim urzędzie skarbowym, a także zastąpienie wielu deklaracji jedną, rozliczającą sprzedaż zagraniczną we wszystkich krajach unijnych, to niewątpliwie największe zalety procedury VAT OSS.

vat-oss.jpg


Rejestracja do VAT OSS?


Podatnicy chcący rozliczać podatek VAT w ramach procedury VAT OSS zobowiązani są do elektronicznego złożenia stosownego formularza. Mowa o formularzu VIU-R (zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT), który zaadresować należy do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, odgrywającego rolę państwa członkowskiego identyfikacji w szczególnej procedurze VAT-OSS. Przy pomocy tego samego formularza dokonuje się aktualizacji danych podatnika oraz wyrejestrowania z procedury.

Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży wszystkich towarów i usług w ramach procedury VAT OSS. Nie ma możliwości, by część sprzedaży rozliczać na dotychczasowych zasadach, a część przy pomocy nowych. Rejestracja nakłada również dodatkowe obowiązki, o których należy pamiętać. Mowa o kwartalnym obowiązku składania deklaracji ze wszystkimi transakcjami objętymi OSS. Co warto podkreślić, deklarację taką złożyć należy również w sytuacji, gdy nie dokonano żadnej sprzedaży – to tzw. deklaracja zerowa. Termin jej przekazania mija ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale.