Udostępnij:
27-03-2023

Co to jest marketing sieciowy MLM?

O marketingu sieciowym, zwanym też marketingiem wielopoziomowym, często wspomina się w kontekście szybkich i niezawodnych metod na dorobienie się dużych pieniędzy. Choć nie cieszy się najlepszą sławą, stanowi formę sprzedaży, która warto znać i która niewątpliwie ma wiele zalet. Na czym polega marketing wielopoziomowy? Czym się charakteryzuje MLM?

Na czym polega marketing sieciowy?


Marketing sieciowy, określany często jako MLM (ang. multi-level-marketing), jest formą sprzedaży bezpośredniej, która zakłada budowę sieci sprzedaży i umożliwia jej uczestnikom pięcie się po szczeblach drabiny sprzedaży. Największą zaletą marketingu wielopoziomowego jest niewątpliwie brak konieczności budowy tradycyjnej sieci sprzedaży, zakładającej istnienie fizycznych punktów.

Produkty czy usługi sprzedawane są bezpośrednio przez osoby fizyczne. Wykorzystują oni posiadane kontakty oraz różne techniki dotarcia do potencjalnych klientów i w ten sposób realizują sprzedaż. Z biegiem czasu mogą budować własną strukturę, zapraszać do programu kolejnych sprzedawców i dzięki temu zarabiać również na sprzedaży realizowanej przez kolejne osoby. Cechą charakterystyczną marketingu sieciowego jest brak kierownictwa. Sprzedaży realizowanej przez poszczególnych uczestników sieci nikt nie analizuje i nie ocenia. Wszyscy uczestnicy systemu mają równe prawa i równe szanse na osiągnięcie sukcesu i pięcie się po szczeblach hierarchii.

Kluczem do sukcesu takiego modelu sprzedaży jest budowa jak największej sieci sprzedawców. Im większa sieć, tym potencjalnie większe szanse na wygenerowanie sprzedaży. Dzięki odpowiednim programom motywacyjnym realizacja takiego scenariusza nie jest wcale czymś nierealnym. Zainteresowanie taką formą zarabiania czy też dorabiania do pensji jest spore, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że niewielka sieć sprzedaży w krótkim czasie stanie się naprawdę ogromna. Obejmować może nie tylko konkretną część kraju, ale również cały obszar czy nawet wykraczać poza granice.


MLM a sprzedaż bezpośrednia


Marketing wielopoziomowy jest jedną z gałęzi sprzedaży bezpośredniej, a więc formą sprzedaży detalicznej, która zakłada dotarcie przez sprzedawcę do potencjalnego klienta. Sprzedaż nie odbywa się jednak w określonym punkcie sprzedaży detalicznej, ale w domu klienta, w miejscu jego pracy czy na specjalnie organizowanych wydarzeniach. W jednym i drugim przypadku cel jest dokładnie taki sam – wygenerować jak największą sprzedaż, jednak środki są nieco inne. O ile w sprzedaży bezpośredniej sprzedawcy na ogół sami pracują na swoje wynagrodzenie, o tyle w marketingu sieciowym niekoniecznie. Sprzedawca otrzymuje ustalony procent wartości zrealizowanej sprzedaży, ale nie tylko tej, którą zrealizuje sam, ale również sprzedaży zrealizowanej przez sieć, którą zdołał stworzyć.


Marketing-MLM-(1).jpg

Marketing sieciowy MLM – najważniejsze wady i zalety


Z perspektywy osoby zainteresowanej zarobkowaniem poprzez udział w systemie MLM plus stanowi niewątpliwie elastyczność pracy, brak barier w postaci konieczności posiadania środków na start, a także potencjalnie nieograniczone zarobki. W wielu systemach najlepsi liderzy liczyć mogą również na specjalne nagrody i programy motywacyjne. Do wad zaliczyć należy brak własności (udziałów w firmie), brak umowy, która zapewniłaby zabezpieczenie na przyszłość, oraz brak jakiegokolwiek wpływu na sposób działania sieci czy jej politykę cenową.

To, co jest wadą dla uczestników takiego systemu, jest jednocześnie korzyścią dla osób, które za takim systemem stoją. Taka forma sprzedaży pozwala im bowiem istotnie ograniczyć koszty. Nie ma potrzeby inwestowania w kosztowne punkty sprzedaży, zatrudnianie ogromnej liczby pracowników i ponoszenie wielu ryzyk z tym związanych. Oparcie sprzedaży na zewnętrznych konsultantach rodzi jednak sporo wyzwań – trudno bowiem standaryzować jakość obsługi klienta, monitorować podejmowane przez konsultantów działania czy motywować ich do większych starań.