Udostępnij:
11-05-2024

Autorskie prawa majątkowe: jak na nich zarabiać?

Twórczość jest nieodłącznym elementem codziennego życia. Dzięki niej możesz cieszyć się książkami, filmami, muzyką czy wieloma innymi formami sztuki. Jeszcze do niedawna prawa autorskie interesowały przede wszystkim twórców i ich spadkobierców, jednak w ostatnich latach stały się przedmiotem zainteresowania również inwestorów – w tym dużych funduszy, które nierzadko skupują je za ogromne pieniądze. Jak firmy zarabiają na twórczości? Jakie strategie monetyzacji najczęściej wykorzystują?

Rodzaje praw autorskich


Prawa autorskie to prawa przysługujące twórcy dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego. Zapewniają autorowi ochronę i kontrolę nad wykorzystaniem jego twórczości przez inne osoby. Podstawowa klasyfikacji dzieli je na:

1. Autorskie prawa osobiste – obejmują one prawo do uznania autorstwa, czyli możliwość identyfikacji się jako twórca dzieła oraz prawo do nienaruszalności dzieła (prawo integralności), a więc ochronę przed zmianami, które mogłyby naruszyć reputację lub godność autora. Autorskie prawa osobiste chronią twórcę jako osobę i związane są z jego tożsamością jako autora, co oznacza, że są niezbywalne.

2. Autorskie prawa majątkowe – odnoszą się do ekonomicznych aspektów praw autorskich. Obejmują prawo do wykorzystywania, reprodukowania, rozpowszechniania, publicznego wystawiania, wyświetlania, transmitowania i adaptowania dzieła. Autorskie prawa majątkowe umożliwiają autorowi kontrolę nad komercyjnym wykorzystaniem jego twórczości i zapewniają mu możliwość pobierania wynagrodzenia za takie wykorzystanie.


Strategie monetyzacji autorskich praw majątkowych


Monetyzacja autorskich praw majątkowych jest niezwykle istotnym zadaniem samych twórców lub (częściej) wyspecjalizowanych firm, które zarabiają na twórczości. Klucz do sukcesu stanowi wykorzystanie takiej strategii działania, która przyniesie sukces finansowy, a jednocześnie nie odbije się negatywnie na wizerunku samego artysty. W jaki sposób można dziś zarabiać na autorskich prawach majątkowych? Poniżej przedstawiliśmy kilka najczęściej stosowanych strategii monetyzacji.


Sprzedaż licencji


Jedną z najpopularniejszych strategii monetyzacji autorskich praw majątkowych jest sprzedaż licencji. Firmy, które mają prawa do utworów, udzielają licencji innym podmiotom na korzystanie z nich w zamian za określoną opłatę. Wydawcy muzyczni mogą przykładowo sprzedawać licencje na korzystanie z utworów swoich artystów stacjom radiowym, platformom streamingowym czy producentom filmowym. Licencje są udzielane na różne sposoby – np. na określony czas lub tylko na określonym terytorium.


Sprzedaż sublicencji


Inną strategią monetyzacji autorskich praw majątkowych jest udzielanie sublicencji (tzw. dalszych licencji). Firmy, które mają prawa do utworów, udzielają również sublicencji innym podmiotom. Oznacza to, że mogą pozwolić innym firmom na korzystanie z tych praw w zamian za określoną opłatę.

GettyImages-1163335715.jpg


Wydawanie utworów


Kolejną i prawdopodobnie najbardziej oczywistą strategią zarabiania na prawach autorskich jest wydawanie nowych utworów. Dzięki odpowiednim umowom i umiejętnemu marketingowi, firmy mogą osiągnąć znaczne zyski z wydawania twórczości autorów, których mają pod swoimi skrzydłami. Jak pokazują przypadki największych gwiazd kina i muzyki, na nowych utworach zarabiać mogą nawet posiadacze praw do twórczości nieżyjących już artystów, np. publikując ich niepublikowane wcześniej wiersze czy wydając piosenki.


Sprzedaż produktów powiązanych


Kolejną popularną strategią jest tworzenie produktów powiązanych z twórczością. Firmy mogą wykorzystać popularność danego utworu, postaci czy marki i stworzyć na jego bazie różnego rodzaju produkty. Doskonałym przykładem są filmowe hity, które często generują ogromne zyski ze sprzedaży gadżetów, figurek, ubrań czy innych przedmiotów związanych z produkcją. Tworzenie produktów powiązanych z twórczością pozwala firmom na maksymalne wykorzystanie potencjału rynkowego i generowanie dodatkowych źródeł dochodu.


Współpraca marketingowa


Ostatnią strategią, o której warto wspomnieć, jest wykorzystanie autorskich praw majątkowych w celu pozyskania sponsorów i partnerów. Firmy mogą korzystać z popularności danej twórczości, by przyciągnąć inwestorów, którzy chcieliby wspierać ich działania. Firma produkująca film może np. pozyskać sponsorów, którzy chcieliby ulokować określone produkty w filmie. Sponsorzy często bowiem oferują finansowanie produkcji w zamian za widoczność swojej marki w filmie lub promocję na innych nośnikach. Wykorzystanie autorskich praw majątkowych w celu pozyskania sponsorów może przynieść naprawdę spore zyski dla firm.